NDLA

Velkommen til NDLA TIP

I NDLA TIP kan du finne eit mangfald av læringsressursar til alle kompetansemåla i læreplanen for teknikk og industriell produksjon vg1. Fagstoffmenyen er bygd opp etter læreplanen, og du kan følgje ...

Fagoversikt

Felles programfag i teknikk og industriell produksjon (TIP) vg1 skal gi deg ei praktisk, variert og...

Les meir

Produksjon

Programfaget produksjon omfattar oppgåver og arbeidsmåtar som er felles og grunnleggjande for all...

Les meir

Tekniske tenester

Programfaget tekniske tenester omfattar metodar og teknikkar for måling, regulering, montering,...

Les meir

Dokumentasjon og kvalitet

Programfaget dokumentasjon og kvalitet omfattar bruk av teikningar, skjema, prosedyrar, standardar...

Les meir

Brukarar meiner

Nye kommentarar

  • Phet

    På sikt vil du finna dei i fagstoffet på ndla.no, men inntil vidare kan du sjå her: http://phet.colorado.edu/nb/ Under t.d. denne simuleringa http://phet.colorado.edu/nb/simulation/energy-forms-and-changes kan du sjå "OVERSATTE VERSJONER:" og så kan du finna den norske versjonen der.

    Guttorm (NDLA) on Mer av det som virker, fra NDLA, 2014-01-06 10:29:05

  • Phet simuleringer

    Flott. HVor - helt konkret - finner jeg de oversatte Norske simuleringene ?

    Svend Svendsen on Mer av det som virker, fra NDLA, 2014-01-06 10:23:31

Kontakt oss