NDLA

Velkomen til NDLA kommunikasjon og kultur 2!

Sjå kor lett det er å ta i bruk NDLA kommunikasjon og kultur 2! Her kan du finne eit mangfald av læringsressursar til alle kompetansemåla for faget kommunikasjon og kultur 2. Fagstoffmenyen er bygd ...

Innføring i tekstteori

I dette faget vil du lære om korleis alle tekstar er delar av eit større samspel. Ved å gjere bruk...

Les meir

Den episke ursituasjonen

Kva er det ved forteljinga som gjer den at ho er så ofte brukt? Litteraturforskaren Paul Ricoeur har...

Les meir

Kommunikasjonsmodellen og hovudretningar innanfor litteraturforskinga

Det er mange måtar å dukke ned i litteraturteorien på. Vi kan orientere oss etter både teoretiske...

Les meir

Å velje ein teori

Når vi skal bestemme oss for analysemetode og teori, er det fleire spørsmål vi må stille oss. Men...

Les meir

....
....
....

Brukarar meiner

Nye kommentarar

  • Feil i tabell

    Feilen er meldt inn og blir retta opp innan kort tid.

    Torgrim Økland on Nærlesing, 2011-05-19 23:03:58

  • Kommunikasjon og kultur 2

    Skjema nederst på siden "nærlesning" i kapittelet Litteatur og samfunn er feil: Overskriftene i skjemaet er byttet om.

    Johan Odd Giske on Nærlesing, 2011-05-19 14:24:33

Verktøy

Kontakt oss