Fagstoff

Norsk møter nabospråka

Publisert: 16.08.2009, Oppdatert: 03.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Nordiske jenter. foto.Den nordiske språkfamilien  
I dette kapitlet møter du ungdommar frå Noreg, Danmark, Sverige og den delen av Finnland der dei taler finnlandssvensk. Du kan lese og lytte til tekstar på alle nordiske språka og studere likskapar og forskjellar.

Du møter òg ein islandsk professor som fortel kva som er spesielt med språket på Island.

MiniXperten er utvikla i samarbeid mellom NDLA og DialektXperten. MiniXperten har derfor eit noko anna navigasjonssystem enn NDLA og blir opna i eit eige vindauge. Når du lukkar dette vindauget, er du tilbake på NDLA-sidene.

Slik bruker du MiniXperten  

Nedst på sida kan du laste ned tekstversjonen av dette delkapitlet som pdf-fil.