NDLA

Velkomen til Vg1 naturbruk

Sjå kor lett det er å bruka Vg1 naturbruk på NDLA! Her får du informasjon om korleis menyane er bygde opp, korleis du kan søkja og tilpassa stoffet, og kva verktøy du kan bruka. ...

Jaktbare artar

Vi har lange jakttradisjonar i Noreg. Nokre artar er det meir vanleg å jakta på enn andre.

Les meir

Ringnot

Ringnot er ein aktiv fiskereiskap som vert brukt for å fanga fisk som går i stim. Sild, makrell,...

Les meir

Mat frå naturen

Her finn du mattips frå det du haustar i naturen. Klikk på namnet for å sjå oppskrifta.

Les meir

Tomathausting

Når tomatane er mogne, skal dei haustast. Dersom det går lang tid før tomatane er ute hos...

Les meir

Kontakt oss