NDLA

Jaktbare artar

Vi har lange jakttradisjonar i Noreg. Nokre artar er det meir vanleg å jakta på enn andre. ...

To-dagars vintertur på fjellet

Arbeidsoppdrag i naturbasert aktivitet: De skal læra å førebu og gjennomføra dagsturar på ski på...

Les meir

Hogstmaskiner

Ei hogstmaskin feller, kvistar og kappar treet slik at det er klart til utkøyring med ein lassberar.

Les meir

Plantenæring

Planter er avhengige av ulike næringsstoff for å leva. Makronæringsstoff treng planta mykje av, mens...

Les meir

Yrke og jobbar etter vidaregåande opplæring

Kva yrke kan du velja – og kva jobbar kan du få etter vidaregåande opplæring innan naturbruk? Vi ser...

Les meir

Kontakt oss