NDLA

Velkomen til Bygg- og anleggsteknikk

Redaksjonen har starta arbeidet med å utvikle læremiddel for Vg1 Bygg- og anleggsteknikk. Målet er å utvikle læremiddel i form av læringspakker knytt til yrka/faga som utdanningsprogrammet skal ...

Byggjegrunn

Kva skal til for at ein konstruksjon på fast grunn skal kunne stå i ro og ikkje få skadar?...

Les meir

Yrkesprofilar

Her kan du møte yrkesutøvarar og lærlingar i mange av dei faga som ligg under utdanningsprogrammet Bygg- og anleggsteknikk.

Les meir

Bankettforskaling

Vi har laga ein video som syner korleis du byggjer ei bankettforskaling.

Les meir

Kontakt oss