NDLA

Velkomen til Bygg- og anleggsteknikk

Redaksjonen har starta arbeidet med å utvikle læremiddel for Vg1 Bygg- og anleggsteknikk. Målet er å utvikle læremiddel i form av læringspakker knytt til yrka/faga som utdanningsprogrammet skal ...

Byggegrunn

Kva skal til for at ein konstruksjon på fast grunn skal kunne stå i ro og ikkje få skadar?...

Les meir

Energiforbruk og energikilder

Vi trenger energi for å varme opp og drifte bygninger. Denne energien kommer fra forskjellige...

Les meir

Yrkesprofilar

Her kan du møte yrkesutøvarar og lærlingar i mange av dei faga som ligg under utdanningsprogrammet...

Les meir

Bankettforskaling

Vi har laga ein video som syner korleis du byggjer ei bankettforskaling.

Les meir

Brukarar meiner

Nye kommentarar

Kontakt oss