Innhold merket med sykdom i fordøyelsessystemet:

Interaktiv oppgave
Fagstoff

Det er viktig å forebygge obstipasjon. Under beskriver vi forebyggende tiltak. Når noen først har fått forstoppelse, er det viktig å få tømt tarmen.

Fagstoff

Pasientens sykdomshistorie (anamnese), klinisk undersøkelse og rektalundersøkelse vil bekrefte tilstanden. Ved gjentatt forstoppelse kan det være nødvendig å undersøke mage-tarm-kanalen med billeddiagnostikk som vanlig røntgen, CT eller skopi-undersøkelser (indre undersøkelser) som gastroskopi, rektoskopi og koloskopi.

Fagstoff

Undertrykking av avføringstrangen over lengre tid vil føre til at avføringen går tilbake i tarmen, slik at mer væske fra avføringen suges opp.
Forhold som disponerer for obstipasjon:

Fagstoff

Oppgaver til obstipasjon

Fagstoff

En normal tarm elter og beveger maten og avføringen framover via tarmperistaltikken, og presser avføringen fram til endetarmen. Avføringsmønsteret varierer fra person til person. Hos noen er det vanlig med daglig avføring, mens andre har avføring en gang per uke uten at dette er tegn på at noe er galt. Når avføringen er fastere, kommer sjeldnere enn vanlig, og man har vanskeligheter med å få tømt seg, kalles tilstanden obstipasjon (forstoppelse). Dette er ingen sykdom, men et symptom på forstyrrelser eller unormale tilstander som hemmer den normale tarmpassasjen.