Innhold merket med sykdom i fordøyelsessystemet:

Fagstoff

Det er viktig å forebygge obstipasjon. Under beskriver vi forebyggende tiltak. Når noen først har fått forstoppelse, er det viktig å få tømt tarmen.

Fagstoff

Pasientens sykdomshistorie (anamnese), klinisk undersøkelse og rektalundersøkelse vil bekrefte tilstanden. Ved gjentatt forstoppelse kan det være nødvendig å undersøke mage-tarm-kanalen med billeddiagnostikk som vanlig røntgen, CT eller skopi-undersøkelser (indre undersøkelser) som gastroskopi, rektoskopi og koloskopi.

Fagstoff

Undertrykking av avføringstrangen over lengre tid vil føre til at avføringen går tilbake i tarmen, slik at mer væske fra avføringen suges opp.
Forhold som disponerer for obstipasjon:

Fagstoff

Oppgaver til obstipasjon