Innhold merket med partering:

Fagstoff

Partering av kjøt, og forslag til kva du kan bruke dei ulike delane til av storfe, svin, sau og lam.

Fagstoff

Partering av kjøtt, og forslag til hva du kan bruke de ulike delene til av storfe, svin, sau og lam.