Innhold merket med knokler:

Interaktiv oppgave
Fagstoff

Forbindelsene mellom knoklene kalles ledd. Hensikten med ledd er bevegelighet, selv om ikke alle ledd er bevegelige.

Vi skiller mellom ekte og uekte ledd. Et ekte ledd består av to eller flere knokler som henger sammen ved hjelp av leddkapsler og leddbånd. I uekte ledd er knoklene bundet sammen av bindevev eller brusk, og de har liten eller ingen bevegelighet.

Bilde

Fot

Oppgave

Kan du plassere rett navn på rett plass?
Denne figuren har ingen streker som viser deg hvor de ulike beinene skal være, og er derfor en vanskeliger utgave av den med streker.

Fagstoff

Rørknokler finner vi i armer, bein og i kragebeinet. En rørknokkel består av to endestykker og et rørformet skaft, som vist på figuren over.  Det meste av knokkelen er kledd med en beinhinne som består av nerver og blodårer. Beinhinnen forsyner knokkelen med oksygen og næringsstoffer.

 

Lenke