Fagstoff

Rettsstat på prøve

Publisert: 12.04.2012 (10:37)

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly. Download player
  

Rettssaken uke for uke:
Uke1
Anders Behring Breiviks forklaring om de grufulle terrorhandlingene 22. juli. Han tar da for seg alt fra planlegging til gjennomføring av hendelsene i Regjeringskvartalet og på Utøya.

Uke 2
Denne uken vil hendelsene i Regjeringskvartalet bli behandlet. Det blir beskrivelser av hendelsene, åstedsbilder og obduksjonsrapporter av de omkomne.

Uke 3
Departementsråd Ingelin Killengreen beskriver konsekvensene for de berørte departementene i regjeringskvartalet. Så forteller øyenvitner om Breiviks ankomst til Utøya, og krimtekniske undersøkelser fra Utøya vil bli gjennomgått. 9 obduksjonsrapporter fra Utøya legges fram.

Uke 4 Obduksjonsrapporter for totalt 60 ofre på Utøya blir lagt fram.

Uke 5-7
Disse ukene vil overlevende fra Utøya forklare seg om hendelsene på øya 22. juli.

Uke 8
Breiviks nærmeste venner og moren skal vitne. Også politifolk som har jobbet tett på Breivik skal i vitneboksen.

Uke 9
Breiviks forsvarere fører vitner.

Uke 10 Tilregnelighetsspørsmålet blir avgjort. Rettsforhandlingene avsluttes etter planen 22. juni 2012, og det vil bli avgjort om Breivik dømmes til tvungen psykisk helsevern eller ikke.

 

 

Juridisk ordliste  

 

QuizknappHva vet du om rettssystemet vårt?  

– Rettssaken mot Anders Behring Breivik vil sette rettsstaten på prøve, mener Geir Lippestad, en av Breiviks hovedforsvarere.

 

22. juli 2011 tilsto Anders Behring Breivik terrorangrepet mot Regjeringskvartalet og Utøya, der 77 mennesker mistet livet.
16. april i år starter rettssaken mot Breivik.
–Vi er opptatt av at han skal behandles på samme måte som andre tiltalte. Nå blir demokratiet testet, og det er nå vi får testet hvordan den norske rettsstaten fungerer, sier Lippestad.

En menneskerett

En rettferdig rettssak er forankret som en menneskerett for alle mennesker gjennom den europeiske menneskerettskonvensjonen. Lippestad selv har forklart at han i den første tiden etter terrorangrepet var opptatt av å understreke at Breivik måtte forsvares som alle andre. Enkelte lot hatet overskygge Breiviks rettigheter, og kunne ikke skjønne hvorfor Breivik skulle behandles på en rettferdig måte etter det han hadde gjort.
–I menneskerettighetene kommer det fram at alle skal ha en rettferdig rettssak, og dette er selvfølgelig det prinsippet det norske rettsvesenet følger, sier sorenskriver ved Oslo tingrett, Geir Engebretsen, til NTB.

Vanskelig med pårørende

Forsvarer Lippestad har tidligere uttalt til NTB at hans rolle som forsvarer bærer med seg en rekke moralske dilemmaer.
–Mitt største dilemma er å forsvare Breivik uten å støte de berørte i saken. Likevel må jeg fremme min klients interesser, sier Lippestad.
Det er totalt 770 personer som regnes som fornærmede eller etterlatte i terrorsaken. De får tilbud om å følge rettssaken fra 17 tingretter i hele landet. Egentlig har etterlatte rett til å være til stedet i hovedsalen under hele rettsforhandlingen, men på grunn av det store antallet involverte må Justisdepartementet nå endre loven.
–Denne saken har satt hele rettssystemet på hodet, og det er nå vi virkelig får se hvordan det fungerer i en så stor sak.

Tilregnelig?

Det var knyttet stor spenning til hva rettspsykiatrene ville mene om Breivik.
–Om Breivik regnes strafferettslig tilregnelig eller ikke vil gjøre stor forskjell i denne saken, sier bistandsadvokat Siv Hallgren.
Det er den siste uken av rettssaken at retten vil ta stilling til den tiltaltes tilregnelighet.
–I denne saken er det ikke snakk om noe skyldspørsmål. Breivik har innrømmet å ha utført terrorhandlingene. Derfor er det store spørsmålet hvorvidt han kan dømmes til fengsel eller tvungent psykisk helsevern, sier Hallgren.

Tiltalen: Aktoratet offentligjør tiltalen som er tatt ut mot siktede Anders Behring Breivik. 

Oppgave:

Mange mener rettferdighet betyr at lovbrytere skal behandles på samme måte som de behandlet sine ofre.

Diskuter i klassen:

  • Hvorfor er det viktig for Norge og for oss alle at rettssaken blir gjennomført i tråd med gjeldende lovverk?
  • Er det rettferdig?
  • Hva betyr rettferdighet?
Relatert innhold
Oppgaver