Fagstoff

Plattformtyper

Publisert: 29.09.2010, Oppdatert: 03.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Alphabus

Utvikling av satellitter er enormt kostbart. Derfor vil romindustrien utvikle generelle plattformer som kan brukes til flere formål. Dette gjelder både de store plattformene som brukes til kommunikasjons-satellitter, som Hughes H376, og plattformer for studentsatellitter, som CubeSat. Hovedparametrene for satellittplattformene er hva de kan tilby til nyttelasten, volum, masse og effekt. Dessuten er det av betydning hvordan de kan integreres i forskjellige bæreraketter.

HS 376 plattformHS 376 Plattform
Opphavsmann: Hughes , Boeing

 

HS 601 satellittplattformHS 601 satellittplattform
Opphavsmann: Hughes , Boeing

 

 

 

 

 

 

HiNCUBE, studentsatellitt fra NarvikHINCUBE, studentsatellitt bygget ved Høgskolen i Narvik
Opphavsmann: HiN Høgskolen i Narvik

Store telekommunikasjonssatellitter

Den mest kjente satellittplattformen for kommunikasjonssatellitter er HS 376 fra Hughes Aircraft Corporation. Den er tilgjengelig i mange versjoner, med effekt for nyttelast fra 800 til 2000 W. Inntil 1998 var det bestilt eller bygget 57 plattformer av denne typen.

Plattformen sammenklappetHS 376 Plattform
Opphavsmann: Hughes , Boeing

For å øke overflaten for solcellene er panelene sylindriske og konstruert som et teleskop. Disse kan trekkes ut når satellitten er i geostasjonær bane. Thor II- og Thor III-satellittene ble bygget på denne plattformen, og Thor III hadde 14 Ku-båndtranspondere med hver 47 watt vandrebølgerørsforsterkere.

Den treaksestabiliserte HS 601 plattformen ble tatt i bruk i 1995 og er den mest solgte plattformen i verden. I grunnkonfigurasjonen kan den levere 4800 watt til nyttelasten, men det finnes også en versjon for spesielt høy effekt og den kan levere 10 000 watt. Den største plattformen, HS 701, kan ta en nyttelast opp til 1200 kg og levere en effekt på 15 kW.

Eurostar 3000 satellittplattformEurostar 3000
Opphavsmann: EADS Astrium

Eurostar-plattformen fra Matra Marconi Space, nå EADS Astrium. Den siste versjonen, Eurostar 3000, er konstruert for en levetid på fra 10 til over 15 år. Masse ved oppskyting er opp til 4600 kg, og nyttelasten kan være opp til 1000 kg med et effektforbruk på 6 til 12 kW.

Studentsatellitter

De siste årene har det vært konstruert og skutt opp i bane et stort antall studentsatellitter. Mange av disse har vært basert på bruk av en standard felles mekanisk struktur, CubeSat, med et volum på 1 dm3 og en masse på maksimalt 1 kg. Det er også utarbeidet standardiserte løsninger når det gjelder integrering i bærerakett og frigjøring fra raketten. Bruk av en standard har gjort det mulig for studentene å konsentrere seg om selve funksjonene i satellitten, inkludert viktige plattformfunksjoner som strømforsyning, retningskontroll, og telemetrisystem.