Fagstoff

Eksempel på bæreraketter

Publisert: 29.09.2010, Oppdatert: 03.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

De prinsippene som er beskrevet tidligere, kan vi se realisert når vi betrakter en komplett bærerakett. En tradisjonell tretrinnsrakett er Ariane 4. Den er nå tatt ut av produksjon, men den ble brukt til mer enn 150 oppskytinger.

Så skal vi se på en ny flertrinnsrakett, VEGA, som ventes utprøvd innen utgangen av 2010, og som er basert på litt andre løsninger.

Ariane-raketten, utviklet av ESA (European Space Agency) og produsert av Arianespace, illustrerer godt konstruksjonen for en tretrinns-rakett. Den første versjonen, Ariane 1, ble skutt opp for første gang den 23. desember 1979. Den første Ariane 4 ble skutt opp 15. juni 1988, og den siste, nr. 159, den 15. februar 2003.

De ulike Ariane-rakettene. Illustrasjon. ARIANE-familien
Opphavsmann: ESA
 

 

Relatert innhold

Generelt