Fagstoff

Solsynkrone baner

Publisert: 01.09.2010, Oppdatert: 16.01.2013
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Solsynkron bane

En solsynkron bane dreier seg med ca. 1 grad per dag i østlig retning, økende rektasensjon for oppstigende knute. Da vil baneplanet alltid stå i et fast forhold til sola, og satellitten vil passere over samme sted på samme tid på døgnet.

Variasjon av Ω

$\frac{{d\Omega }}{{dt}} = \frac{{ - 10}}{{\left( {\frac{a}{R}} \right)^{\frac{7}{2}} \left( {1 - \varepsilon ^2 } \right)^2 }}\cos i$


Solsynkron morgen-kveldbaneSolsynkron_1
Opphavsmann: Gunnar Stette


Middag–midnatt-bane
Middag - midnattSolsynkron 2
Opphavsmann: Gunnar Stette

I et ideelt kuleformet tyngdefelt vil satellittbanen ligge fast. Nå er jordkloden litt flattrykt, og det fører til at satellitter i lave tilnærmede polbaner får en "ekstra" liten kraftimpuls hver gang de passerer ekvator. Det er forskjellig retning for kraften for nordgående og sydgående passering, og dermed blir disse kraftimpulsene et dreiemoment som forårsaker en dreining av baneplanet. Rektasensjon for oppstigende knute, Ω, vil dermed variere.

Når inklinasjonen er mindre enn 90°, vil verdien av Ω avta, og dermed vil kryssingspunktet bevege seg vestover, retrograd bane. Når inklinasjonen er større enn 90°, vil kryssingspunktet bevege seg østover, retrograd bane.

Ved visse kombinasjoner av baneradius og inklinasjon vil Ω øke  360 grader per år, eller ca. 1 grad per dag. Da vil satellittbanen (baneplanet) alltid stå i et fast forhold til sola. Vi får da det vi kaller en solsynkron bane.

I en solsynkron bane vil en satellitt passere over samme sted på jordkloden til samme lokale tid  året igjennom. Det er da for eksempel mulig å få en satellitt til å bevege seg i lav jordbane uten at den kommer i jordskyggen. Dette er en morgen–kveld-bane.
Det er også mulig å få satellitten til å bevege seg i en middag–midnatt-bane.

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly. Download player
Solsynkron bane, morgen-kveld
Opphavsmann: Gunnar Stette

Det kan for visse anvendelser være ønskelig at satellittbevegelsen også er synkronisert til  jordrotasjonen, slik at den kommer over punkter på jordoverflaten til nøyaktig samme tid på et bestemt tidspunkt etter ett eller flere døgn.