Oppgave: Drøfte

Meninger om mediepolitikk

Publisert: 01.02.2012, Oppdatert: 04.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Mediestrategi sidespalte

 

Tid

1–2 timer

 

Vanskegrad

middels

 

 

Ressurser  

politiske partier 

Politiske partier i Norge 

 

Debatt om medieeierskapSe debatt i Dagsnytt 18 om medieeierskapsloven.

 

I 2009 nedsatte regjeringen et utvalg som skulle foreslå endringer i støtteordningene:


Mediestøtteutvalgets innstilling: NOU 2010:14 

 

 

Kilder

Kurer om de politiske partienes mediepolitikk (sendt 15.09 2009 - 8 min) 

Oversikt fra Norsk Journalistlag:

Hva mener partiene om mediepolitikk? 

 

Oppgave 1

Hva mener disse partiene om fortsatt lisensfinansiering av NRK?

 • Fremskrittspartiet
 • Høyre
 • Kristelig folkeparti
 • Venstre
 • Arbeiderpartiet

Oppgave 2

Hva mener disse partiene om produksjonstøtte (pressestøtte)?

 • Senterpartiet
 • Høyre
 • Fremskrittspartiet
 • Venstre
 • Arbeiderpartiet

Oppgave 3

Hva mener disse partiene om regulering av eierskap i mediene?

 • Høyre
 • Sosialistisk Venstreparti
 • Fremskrittspartiet

Oppgave 4

Tenk deg at du skal plassere de politiske partiene i to blokker med tanke på at de skal kunne danne regjering sammen etter valget i 2013.

Hvordan er det naturlig å gruppere partiene ut fra de standpunktene de har i viktige mediepolitiske spørsmål?

Relatert innhold