Fagstoff

Diagrammer

Publisert: 11.01.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Krittstriper

Når det blir mange tall, kan det være lettere å forstå dem hvis vi ser dem i et diagram. Regnearkprogrammene har innebygde veivisere som gjør det enkelt å lage ulike typer diagrammer.

Ulike typer diagrammer

Tips

Her finner du et minkurs: Opprette et enkelt diagram i Excel 2010  

 

StolpedigramStolpedigram
Opphavsmann: Amendor AS
  

LinjediagramLinjediagram
Opphavsmann: Amendor AS
  

SektordiagramSektordiagram
Opphavsmann: Amendor AS

 

Husk

Det er viktig å velge en diagramtype som gjør at den grafiske framstillingen av dataene blir enklest mulig å forstå.

I regnearkprogrammet finnes det mange ulike diagramtyper å velge mellom, men ikke alle egner seg like godt til å vise alle typer data. Du må derfor tenke gjennom hvilken diagramtype som gjør informasjonen i regnearket lettest mulig å forstå, og ikke bare ta et diagram som du synes ser fint ut.

De tre vanligste diagramtypene er stolpediagram, linjediagram og sektordiagram.

Stolpediagrammet egner seg best når du skal vise verdier som kan sammenlignes direkte.

Linjediagrammet er best til å vise trender over tid eller mange verdier. Skal du for eksempel vise hvordan temperaturen har utviklet seg hver dag gjennom et helt år, blir det altfor mange stolper om du velger et stolpediagram. Et linjediagram, derimot, viser tydelig utviklingen i temperaturen.

Sektordiagrammet kan bare brukes til å vise ett sett data, men fungerer bra når du vil vise hvor mye enkeltdeler utgjør av en helhet.

Det finnes også andre diagrammer, for eksempel overflatediagram, boblediagram og radardiagram. De brukes til å framstille visse typer data grafisk. Du kan eksperimentere med de ulike diagramtypene for å se hvordan de ser ut, men vær forsiktig med å bruke spesielle diagramtyper til å vise vanlige data i et regneark grafisk.

Oppgaver

Praktisk stoff for