NDLA

Yrker i helse-, sosial- og oppvekstsektoren

Mange ulike yrkesgrupper arbeider i helse-, sosial- og oppvekstsektoren. Til sammen representerer disse ulike typer kompetanse som skal sikre at brukerne får et godt tilbud. ...

Kost og ernæring - en oversikt

Kost og ernæring - en oversikt.

Les mer

Kommunikasjon - en oversikt

Kommunikasjon kommer av det latinske ordet communicare, som betyr "å gjøre felles". Vi kan si at...

Les mer

Velferdsteknologi som politisk satsingsområde

Hensikten med digitale løsninger i helsesektoren er at enkeltpersoner og pårørende skal oppleve økt...

Les mer

Etikk

Etikk er læren om riktig og galt. Ordet etikk kommer av det greske ordet ethos, som betyr «skikk og...

Les mer

Kontakt oss