Fagstoff

Oppsett av hjemmegrupper

Publisert: 06.09.2011, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Windows

Under installasjonen av Windows 7, får vi valget om å opprette en hjemmegruppe under første pålogging. Om vi velger å ikke gjøre det kan vi enkelt sette opp denne i ettertid. For at vi skal kunne bruke en hjemmegruppe, å dele filer og mapper mellom maskiner, må vi av å ha to Windows 7-klienter i nettverket. Nettverket må også definert som "Home Network", ikke et "Public" eller "Work"-nettverk.

Det å opprette hjemmegruppen er en enkel konfigurasjon. Vi skal her gå gjennom hvordan vi oppretter denne, slik at vi kan bruke hjemmegruppefunksjonen.

   Det å opprette hjemmegruppen er en enkel konfigurasjon. Vi skal her gå gjennom hvordan vi oppretter denne, slik at vi kan bruke hjemmegruppefunksjonen. Vi skal senere også se på hvordan vi konfigurerer et vanlig nettverk ved hjelp av TCP/IP-protokollen og statiske og faste IP-adresser på nettverkskort.

 

 

   For å opprette denne hjemmegruppen kan vi gå inn på kontrollpanelet i Windows 7 og skrive "Hjem" i søkefeltet, som vist på bildet til venstre.

 

 

 

 

              

   Når konfigurasjonen av hjemmegruppen starter, vil vi først få beskjed om at det ikke eksisterer noen hjemmegruppe på nettverket. Du vil få informasjon om hjemmegruppen samt noen hjelpende lenker med informasjon og mulighet for avanserte innstillinger. 

Den første lenken har en mer utfyllende tekst om hjemmegrupper.

Den andre lenken sender deg til avanserte innstillinger for mapper og filer, der du kan gjøre flere og mer detaljerte innstillinger.

Den siste lenken vil sende deg til en problemløser, dersom det skulle oppstå problemer underveis.

   For å starte selve oppsettet må vi nå klikke på "opprett en hjemmegruppe", og denne vil sende deg videre til neste skjermbilde som omhandler hvilke personlige mapper vi ønsker å dele på nettverket.

 

 

 

Så snart vi har klikket "neste" her, vil Windows 7 opprette hjemmegruppen, og vi vil få et passord for hjemmegruppen. Dette er passordet Windows 7 trenger om vi skal melde andre klienter inn i hjemmegruppen. Vi kan her enten bruke det foreslåtte passordet, eller vi kan endre dette til et passord vi ønsker selv.

Når vi så klikker "neste", vil vi få en oversikt over alle innstillinger og valg vi har gjort for hjemmegruppen. Vi kan allikevel endre innstillinger som er relatert til klienten, slik som deling av bilder, film og musikk. Vi har her også mulighet for å forlate hjemmegruppen, endre passordet, feilsøking med mer.