Fagstoff

Kryptering

Publisert: 06.09.2011
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Internett sikkerhet

Det å kryptere nettverket er absolutt anbefalt slik at vi kan holde andre ute fra nettet. Dette kan gjøres ved hjelp av flere typer krypteringer, der noen er mindre sikre enn andre.

Det er anbefalt at man benytter en WPA- eller WPA2-kryptering da WEP er den som er minst sikker og enklest kan knekkes.