Fagstoff

Idriftsettelse

Publisert: 06.09.2011
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Tre mennesker ved datamaskin

Idriftsettelse av et slikt system består av å teste systemet, å se til at alle enheter i nettverket får kontakt med routeren. Dette kan kontrolleres på flere måter. Vi kontrollerer nettverkskabelen ved hjelp av kabeltester for å se at kabelen er ok.

Vi kontrollerer at nettverksporter på routeren og klientene gir lyssignaler, lyssignalene forteller at disse har kontakt med hverandre.

Vi kontrollerer at klienter har rett nettverkskonfigurasjon for nettverket, slik at disse kan snakke sammen. Vi kontrollerer at det er tilgang til Internett, slik at vi har kartert at det er tilgang ut mot WAN-siden.