Fagstoff

Konfigurasjon av router

Publisert: 06.09.2011
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
dame med ødelagt datamaskin

For at flere klienter skal kunne snakke sammen på et nettverk og ut mot Internett, må vi montere en router. Den har som funksjon å knytte sammen private datamaskiner med det offentlige Internettet. De fleste av dagens routere er beregnet for hjemmebruk, og små bedrifter har gjerne også en switch innebygget i enheten, for færre enheter i nettverket og mindre administrativt arbeid.

 D-Link 

 Router instilling

Basiskonfigurasjon av en router består av å gi routeren en konfigurasjon som sørger for at klienter på innsiden kan snakke sammen, og at man skal kunne komme seg på Internett.

Selve routerinnstillingene er noe vi må sette opp manuelt, om dette ikke er konfigurert på forhånd.

Oppsett av DHCP-tjenesten kan vi også gjøre manuelt. Vi kan enten bruke hele IP-rangen, eller vi kan benytte deler av denne. For et normalt hjemmenettverk bør Leas Time her settes til mellom tre til sju dager.