Fagstoff

Planlegging, dokumentasjon, montering og idriftsettelse

Publisert: 06.09.2011
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut
Nettverkstrafikk

Før vi begynner installasjonen og monteringen av maskiner og utstyr, er det viktig å planlegge design, framdrift, montering, installasjon og dokumentasjon. Planlegging er en sentral del av det å kvalitetssikre et oppdrag, og vi har mulighet for å planlegge kontrollpunkter og kvalitetssikring underveis i arbeidet.

Det er begrenset hvor mye planlegging og design vi kan ha / skal utføre i et hjemmenettverk, men en del av disse punktene og mye av planleggingsfasen bør allikevel være med.

Husk at det også er stor forskjell på en ny installasjon der vi skal designe og planlegge et helt nytt nettverk fra bunnen, og på lokalnettverk som allerede er på plass. Forskjellen i arbeidsmengden forbundet med disse to variantene kan være nokså stor, da det i de fleste tilfeller for nye installasjoner er mer forhåndsarbeid og planlegging enn det er for ferdigstilte lokalnett.

Mange av punktene under er kun beregnet for nyinstallasjoner, men kan også i mange tilfeller være greie å kontrollere på ferdigstilte installasjoner.

Før vi setter i gang å installere og montere, bør vi hente fram informasjon om følgende.
(Trykk her for å se punktliste)
 • Finnes det allerede et nettverk på den aktuelle lokasjonen, og eventuelt hvordan er dette lagt opp? Hjemmenettverk finnes med mange variasjoner og løsninger. Nyere hus kan ha dette innebygget i kanaler i husveggene på samme måte som med strøm, med dedikerte hussentraler og patchepaneler. Andre kan ha mindre gode løsninger med store oppsamlinger av kabler bak et skrivebord. Vi må være forberedt på det meste, og vi bør alltid ta oss tid til å se etter hva som er koblet til hva, og hvordan den fysiske infrastrukturen er lagt opp.
 • Lokalisering av modem, routere og trådløse enheter er også en vesentlig del av analysen. Det er viktig at vi har full oversikt over hvor dette utstyret befinner seg. Feilplassering av dette kan komme på bekostning av signalkvalitet, lengde på kabler, upraktiske plasseringer og feilmonteringer. Benytt gjerne skjematiske oversikter som senere kan benyttes til dokumentasjon.
 • Analyser IP-konfigurasjon, hvordan eventuelt DHCP er satt opp, DNS og trådløse aksesspunkter. Dette er utstyr som også skal fungere etter at vi har gjort en installasjon, det er derfor viktig at vi har full oversikt over konfigurasjonen av dette, slik at vi kan få eventuelle nye maskiner til å kommunisere med resten av nettverket.
 • Firmware- og software-enheter kan være eldre modeller. I mange tilfeller kan det være nyttig å oppdatere firmware på for eksempel routere og trådløse aksesspunkter, da dette kan ta bort eventuelle feil.
 • Kabeltyper og kabelstrekk. Det er også viktig at vi ser etter hvilken type kabler som er benyttet i lokalnettverket. En god regel er at vi skal benytte samme type kabel i hele nettverket, slik at vi unngår flere typer kabler som kan lage støy og andre forstyrrelser på nettverket. Spesielt skal vi her tenke på skjermet og uskjermet kabling, disse passer ikke spesielt godt sammen i samme nettverket.
 • Om huset er av nyere type og av typen som har montert hussentral for datanettverk, er det spesielt viktig at vi sjekker hvor og hvordan vi utfører kabelstrekk og patching av disse. Det kan i mange tilfeller være vanskelig å trekke kabler i kanaler som ligger på innsiden av veggen. Telefoni og telefaks. Det er også viktig å se hvor i lokalnettet det er montert telefoni og telefaks, om dette er aktuelt. Hos mange kan det være opptil flere telefonapparater og telefakser, særlig i forbindelse med hjemmekontorer og lignende.
Husk å vurdere disse punktene i alle oppdrag.
skjul

 

Utstyrskrav

Ved anskaffelse og oppkobling av klienter er det en del punkter vi må ha klarlagt på forhånd. Dette er punkter som er avgjørende for at kunden skal få en tilfredsstillende løsning.

Vi bør sørge for at følgende punkter er tatt hensyn til.
(Trykk her for å se punktene)
 • Kundens krav og bruksområder. Vi må ut fra dette planlegge hvilken type utstyr kunden har behov for. Stikkord er mobilitet, kvalitet, systemkrav, kapasitet og brukervennlighet. Alle disse punktene er det mulig å få svar på ved å på forhånd hente inn informasjon fra brukeren om bruksområde, mobilitet og brukernivå. En grundig behovsanalyse er en stor fordel når det kommer til valg av produkter.
 • Etter at vi har kartlagt informasjon om brukeren, bør vi hente inn informasjon om produktene vi ønsker å tilby. Disse må da tilfredsstille brukerens krav.
 • Planlegge anskaffelsesmetode og pris. Kunden er alltid interessert i pris, og derfor må vi også ta hensyn til dette. Anskaffelsesmetode og leveringstid er ofte avhengig av etterspørsel, så vi bør derfor sørge for at dette har en sammenheng. Sørg for å avklare med kunden om hvilken prisklasse som er ønskelig. Pris henger også ofte sammen med kvalitet, ta hensyn til dette.
 • Planlegg oppkobling og testing av utstyr. En fellesfaktor for alle oppgaver er å planlegge og avtale tid for oppkobling og testing av nytt utstyr, gjerne sammen med kunden, slik at vi kan informere om produktet og eventuelt ekstrautstyr.
 • Planlegg monteringsdelen med maskiner og ekstrautstyr som skal være med, samt installasjon og testing av programvare (framdriftsplan).
skjul

 

Dokumentasjon

Kunden kan be om dokumentasjon av løsningen. Det er her viktig at vi har kontroll på alt som kan dokumenteres, og vi bør kunne presentere dette til kunden på en tilfredsstillende måte.
Forslag til dokumentasjon i en slik prosess kan være:

 • Oversikt over tilbud og alternativer for kunden. Oversikt over forskjellige løsninger som også inneholder en liste over de kravene som kunden stiller.
 • Prisoversikt over de løsningene som er alternativer for kunden, med kravspesifikasjoner og ytelse.
 • Dokumentasjon av periferiutstyr (skriver, harddisk, mobiltelefoner etc.). Her benyttes ofte brukermanualer og "quick"-guider som alternativer.
 • Dokumentasjon av bruk av utstyret om kunden ønsker dette.
 • Dokumentasjon over applikasjoner og programvare som anskaffes. Lisenser og lisenskoder bør samles og oppbevares i en felles perm eller lignende for brukeren.

Tabeller der man kan fylle ut med brukernavn og passord, kan være praktisk for kunden, så gi gjerne dette. Dette kan være en helt enkel oversikt over de brukernavn og passord som kunden trenger for å få tilgang til systemene sine, både brukerpålogging på klienter, pålogging til router og pålogging til trådløse nett. Lag gjerne en slik tabell som følger dette læringsoppdraget.

På samme måte bør vi lage en liste over lisensnøkler man har til de forskjellige applikasjonene. Denne bør være oversiktlig slik at også andre kan benytte den i ettertid.