Fagstoff

Router og switch

Publisert: 06.09.2011
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Router

Skal man ha flere subnet, eller ønsker man å koble sammen flere nettverk, kan man benytte en router. Routerens oppgave er å sende datatrafikk mellom flere forskjellige nettverk.


Opphavsmann: Arena IKT

Routeren har en tabell over de nettverkene den er koblet til (enten direkte eller via andre routere), kalt en rutingtabell. Avgjørelsene om hvor en pakke skal videresendes, blir avgjort ved å sjekke mottakeradressen til pakken opp mot tabellen, på denne måten kan datatrafikk flyte mellom flere forskjellige nettverk.

Switch

En switch er en enhet som styrer trafikken mellom flere datamaskiner eller nettverk på samme subnett / "broadcast domain".

En switch kan støtte overføringshastighetene 10/100 Mbit/s eller 10/100/1000 Mbit/s port. Det er mulig å la flere switcher operere med ulike hastigheter i det samme nettverket. Men en slik type oppsett kan fort gi flere flaskehalser og begrensninger og kan sette en effektiv stopper for fri flyt av data. Nettverksbryteren er utformet slik at ressursene kan deles uten å redusere ytelsen.

En switch har en avgjørende rolle i forvaltningen av trafikken i et datanettverk. Switchen fungerer som et trafikkstyresystem inne i nettverket og dirigerer datapakker til riktig destinasjon. Switcher bruker vi også for å koble eksterne (andre) enheter til nettverket og sikre maksimal kostnadseffektivitet og muligheten til å dele ressurser.

Et typisk oppsett av en switch er to datamaskiner, en skriver og en trådløs router. Alle enhetene er koblet til switchen, og hvert element må være konfigurert og tilkoblet riktig.

Når oppsettet er gjort, kan hvilken som helst datamaskin på nettverket bruke for eksempel den samme skriveren. Alle datamaskiner kan overføre filer til hverandre, og alle andre maskiner som har et trådløst kort, kan få tilgang til nettverket, skrive ut og overføre filer.