Fagstoff

ADSL

Publisert: 06.09.2011
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
World Wide Web

ADSL-modemer kommer i forskjellige typer og varianter. Noen er rene modemer, andre er kombinerte modemer og routere (betegnes ofte som routermodem). ADSL er en relativ ny teknologi, men utviklingen går så fort at den allerede blir sett på som gammel fra mange hold. ADSL var den mest brukte teknologien for å kunne levere høyhastighetsinternett til private hjem. ADSL er asymmetrisk, som betyr at hastigheten er høyere på trafikk til brukeren enn fra brukeren.

SDSL er en annen variant som kan tilby lik hastighet både inn og ut. SHDSL bruker hele frekvensområdet og kan derfor ikke eksistere sammen med telefoni på samme trådparet. SHDSL føres fram på eget trådpar.

Hastighetene som kan leveres her, er proporsjonale med teknologiens utvikling, ISP sin tilpasning og kvaliteten på kabelen mellom DSLAM (sentral) og modemet i boligen.

Telenettets oppbyggning

ADSL leveres over kobberlinje mellom sentral og bolig. Brukerne ser ikke noe til den tekniske delen av internettforbindelsen mellom huset og sentralen. Vi skal derfor konsentrere oss om det som befinner seg mellom boligens eksterne tilkoblingspunkt og alt som befinner seg på innsiden av boligen. Dette sentrale punktet er bare en koblingsboks med en RJ45/RJ11-kontakt.

Alt som skal monteres og kobles på innsiden av dette, er det enten boligeieren selv eller montører som må sette opp og installere. Har boligen telefontjenester over analog eller ISDN-teknologi, må vi også ta hensyn til dette.


Opphavsmann: Arena IKT
 

ADSL og ADSL2+ leveres inn til huset på den samme telefonkabelen som tradisjonell telefoni, faktisk i samme kobbertrådpar. Dette gjør at signalene for telefoni og ADSL må splittes fra hverandre. Hvis ikke vil man høre støy på telefonen, og hastigheten på bredbåndet kan bli redusert.

Telefoni og ADSL bruker forskjellige deler av frekvensspekteret. Telefoni bruker de laveste frekvensene. På figuren under er dette vist med rød linje. ADSL bruker høye frekvenser, vist med blå linje. Splitterten sin oppgave er å skille disse frekvensene slik at bare talesignalet går til telefonen, og bare datasignalet går til ADSL-routeren.

  

Splitterten sin oppgave er å skille signalfrekvensene og å skille ADSL-linjen og telefonlinjen fra hverandre.