Fagstoff

Kommunikasjonsstrategier

- Helt naturlig å bruke engelsk

Kommunikasjonsstrategier er teknikker vi tyr til når kompetansen ikke strekker til eller når vi ikke oppnår kommunikasjon. Mange av oss kjenner situasjonen når vi har glemt et navn eller ikke vet hva ting heter: «Du vet … hun som bor i det gule huset på hjørnet.»

I stedet for å bruke enkle norske ord som «vanskelig» og «trist» vil en engelsktalende som skal lære norsk, i en begynnerfase heller bruke ord som «komplisert» og «deprimert», fordi de tilsvarer de engelske ordene «complicated» og «depressed». Det er en strategi for å unngå vanskeligheter. Andre strategier kan være bruk av synonymer (ord med samme eller nesten samme betydning, f.eks. «løpe» og «springe», antonymer (ord med motsatt betydning, f.eks. «kort/lang», «kald/varm», «far/mor», osv.), eller parafraser, dvs. omskrivinger med andre ord «kniv og gaffel er redskaper en bruker når en spiser».

Når vi skal lære et fremmed språk, eller når utlendinger skal lære norsk som fremmedspråk, kan vi si at vi har oppnådd en kommunikativ kompetanse når vi klarer å bruke og forstå språket i dagligdagse situasjoner på en hensiktsmessig måte.

Kultur og språk henger nøye sammen. På mange måter kan vi si at å lære språk er porten inn til kulturens mangfold.