Fagstoff

Fordommer og fremmedfrykt

Publisert: 22.06.2011, Oppdatert: 18.08.2015
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut
Norge for nordmenn, tagging

Å si at noen er "fordomsfull" er en nedlatende kommentar. Men hva er fordommer?

Fotballdommer med hijab. Foto.Det er ikke så lett å forstå hvorfor vi føler som vi gjør. Det er f.eks. mye følelser knyttet til debatten om hijab i skole og arbeidsliv. I 2010 var denne kvinnen den første fotballdommeren med hijab under Norway Cup.
Fotograf: Markus Aarstad
  

 

Eldre dame kjører bil. Foto."Kvinner kan ikke kjøre bil, og i hvert fall ikke rygge." Noen har fordommer mot kvinner og bilkjøring. Er det basert på fornuft eller følelser?
Fotograf: Gorm Kallestad
  

 

Narkoman. Foto.Det er mange som har fordommer mot narkomane. Det er lett å generalisere, men narkomane har mange forskjellige bakgrunner, og det er ulike årsaker til at de har blitt avhengige.
Fotograf: Ingar Haug Steinholt

Fordommer er holdninger eller oppfatninger som ofte er basert på mangelfull eller feil kunnskap. Å mangle kunnskap er ikke særlig positivt, og da forstår vi også hvorfor fordommer er noe negativt.1 

Det betyr at dersom vi er fordomsfulle, har vi negative holdninger til for eksempel ideer, steder eller i verste fall andre personer og menneskegrupper. Da kan våre fordommer bidra til at vi blir diskriminerende, fordi vi er negative i utgangspunktet. Holdninger ligger til grunn for hva vi tenker og føler, og de får konsekvenser for hvordan vi handler.

Unge gutter med innvandrerbakgrunn. Foto.Mange har fordommer mot folk med annen etnisitet. Fordommene våre er basert på følelser.
Fotograf: Lars Bahl
 

Sosialisering – til fordommer?

Nettopp fordi fordommer er basert på følelser, så er det vanskelig å innse at vi er fordomsfulle. Og hvor går grensen mellom en kulturell holdning til noe, normal kritisk sans og det å ha fordommer?

Svaret er kanskje ikke enkelt. Holdninger og oppfatninger dannes gjennom sosialisering. De skapes ved at vi formes til individer med egne verdier og holdninger. Fordommer er dermed også noe som overføres gjennom sosialisering, der forestillinger eller holdninger overføres mellom mennesker. Dette betyr også at grupper av mennesker kan ha holdninger eller oppfatninger som er fordomsfulle. Noen kan være mer skeptiske til, eller også frykte, andre kulturer eller folkeslag, og det er den typen fordommer vi skal se nærmere på.

Bevissthet om holdninger og oppfatninger

Hvordan kan vi bli bevisst våre holdninger til eller oppfatninger om mennesker fra andre kulturer eller folkegrupper? Ofte er det ikke så lett å vite når man kun er samfunnskritisk, og når man baserer sine holdninger på manglende fakta eller feil kunnskap. Kanskje kan man avdekke sine egne fordommer ved å tenke igjennom hvilke holdninger man har til mennesker man møter, eller saker man leser om i media.

For å forstå fordommer er det viktig å se på hvordan de oppstår og videreføres i samfunnet. Berit Ås, som er sosialpsykolog, hevder at fordommer opprettholdes ved hjelp av universelle hersketeknikker:2

 • Usynliggjøring. Som elev kan det være vanskelig å få høre at du gjorde det dårlig i matematikk, mens ingen snakker om den femmeren du fikk i religion. Slik er det også på andre samfunnsområder. Når man usynliggjøres, må det forstås på en litt annen måte. Usynliggjøring av kvinner eller innvandrere betyr at kun utvalgte deler av aktiviteten de gjør, framheves – som at kvinner er svake og emosjonelle, og at innvandrere knyttes til kriminalitet, tvangsekteskap, terror, osv.
 • Latterliggjøring. Ås hevder at latterliggjøring er et uttrykk for fordekt aggressivitet. Det er vel noe vi alle har kjent på; å bli latterliggjort føles ofte som et angrep. Og mange vil nok nikke gjenkjennende til utsagn som: "Kvinner kan ikke rygge bil!" Selv om det sies generelt, føler nok mange at det også rammer dem personlig. På et overordnet plan kan eksempelvis det at kvinner ikke oppfattes som godt nok kvalifisert til å sitte i styrer, være et ledd i å latterliggjøre dem som sitter der. Kvotering er en måte å endre dette mønsteret på. Og når mønsteret endres, vil ofte holdningen komme etter over tid.
 • Tilbakeholdelse av informasjon. Det å ikke få vite, eller kanskje ikke forstå det andre snakker om, er vanskelig. Dette rammer innvandrere spesielt. Informasjonen og kommunikasjonen tilpasses målgruppen majoriteten, dermed settes de andre utenfor.
 • Fordømmelse uansett hva du gjør. Noen ganger føler man at man får kritikk og aldri er bra nok, uansett hva man faktisk gjør. Dette rammer ofte innvandrere eller etniske grupper. De får høre at dersom de lykkes, så er det fordi de utnytter det norske velferdssystemet. Og mislykkes de, så utnytter de også systemet.
 • Påføring av skam og skyld. Dette er litt vanskeligere, og det varier mellom ulike kulturer. Men noen grupper påføres skam og skyld, som eksempelvis kvinner som blir voldtatt.
  Det kan være lett å godta holdninger som henger ut spesielle grupper. Det bortforklares ofte med ordet fremmedfrykt. Og i noen tilfeller kan vi unnskylde oss selv med at det ikke er så lett å kontrollere hvorvidt de kjennetegnene man knytter til ulike menneskegrupper, er riktige eller ikke.

Hva man har fordommer og fremmedfrykt knyttet til, varierer. Noen har fordommer mot kristne, strebere på skolen, narkomane, homofile eller kanskje fotballspillere.

Som nevnt er fordommer og fremmedfrykt ofte tett knyttet til følelsene våre. Man må derfor utfordre seg selv til å tenke igjennom hvorfor man føler akkurat det man føler. Det er ingen liten oppgave.

Fordommer – rangering av mennesker?

Men ser man på fordommer ovenfra, så representerer de et hierarki som rangerer mennesker og grupper av mennesker i forhold til hverandre. Det sier noe om hvem som er bra, og hvem som er mindre bra. Enkelte innvandrergrupper sliter med å få relevante jobber ut fra sine kvalifikasjoner. En ansettelse kan dreie seg om tilfeldigheter og ulike kvalifikasjoner, men det kan også handle om systematiske uttrykk for fremmedfrykt og fordommer som ekskluderer personer eller grupper fra arbeidslivet. 

Relatert innhold

Fordypningsstoff for