NDLA

Velkommen til NDLA naturfag!

Se hvor lett det er å ta i bruk NDLA naturfag! Her kan du finne et mangfold av læringsressurser til alle kompetansemålene for naturfag. Fagstoffmenyen er bygget opp etter læreplanen og kan følges ...

Klima: En framtid du ikke vil ha

Kortfilmen "Fuck fossils – en framtid du ikke vil ha" er en fiksjonsfilm rettet mot ungdom der alt...

Les mer

Klimaendringer

Klimaendringer er kanskje den viktigste utfordringen vi står overfor. På denne siden har NDLA samlet...

Les mer

Hva påvirker svingetiden til en pendel?

I dette eksperimentet skal grupper på 2 til 4 elever prøve seg fram, diskutere og reflektere for å...

Les mer

Rollespill – debatt: interessekonflikter

Undervisningsopplegg organisert som et rollespill der mange aktører legger fram sine argumenter i et...

Les mer

Kontakt oss