NDLA

Velkommen til NDLA naturfag!

Se hvor lett det er å ta i bruk NDLA naturfag! Her kan du finne et mangfold av læringsressurser til alle kompetansemålene for naturfag. Fagstoffmenyen er bygget opp etter læreplanen og kan følges ...

Trening til muntlig(-praktisk) eksamen

Gjennom arbeid med å lage eksamensoppgaver, får elevene god trening i å tolke eksamensoppgaver. Det...

Les mer

Nordlys

Det er neppe mulig å se nordlys uten å bli påvirket av det. Nordlyset ser ut som et fantastisk...

Les mer

Klimaendringer

Klimaendringer er kanskje den viktigste utfordringen vi står overfor. På denne siden har NDLA samlet...

Les mer

Rollespill – debatt: interessekonflikter

Undervisningsopplegg organisert som et rollespill der mange aktører legger fram sine argumenter i et...

Les mer

Kontakt oss