Fagstoff

Eierskap i mediene

Publisert: 17.06.2011, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

mediestrategi  

Huskelappen

Mediebedrifter produserer og distribuerer medieinnhold.

 

I Norge har vi både offentlige og private medieeiere.

 

Offentlige medieeiere skal spesielt  ivareta demokratiske, sosiale og kulturelle behov som omfatter alle borgere i samfunnet.

 

De fleste mediene eies av store, privateeide mediehus.

 

Utviklingen går i retning av økt eierkonsentrasjon.

 

 

 

Ressurser

Medieregisteret  

 

Søk i medieregisteret  

 

Eierskap i norske medier 2014  (hefte)

 

Lov om eierskap i mediene 

 

Medienorge (oversikt over eierskap, mediebruk og medieutvikling)

 

 

 

Unge stemmer

Åse er medieelev på Sandvika vg. skole og skriver om eierskap i mediene.

Les

Åses medieblogg 

 

 

Sjefredaktør Trine Eilertsen om eierskap i mediene.
Opphavsmann: Senter for nye medier, Høgskolen i Bergen
 

Medieinnhold – en vare?

Medienes rolle som formidler av informasjon og arena for offentlig debatt, er en viktig forutsetning for at et moderne demokratisk samfunn skal kunne fungere. Den norske felleskulturen er i stor grad medieskapt og/eller mediedistribuert. Mediebedriftene produserer og distribuerer derfor offentlige goder som alle borgere i et samfunn er avhengige av. Samtidig dekker mediene også behovet for privat underholdning. Slike tjenester kan sees som en vanlig kommersiell vare i et marked. Dette er grunnen til at vi i vårt land har en kombinasjon av statlig og privat eierskap med ansvar for produksjon og distribusjon av medieinnhold.

I Norge har vi tradisjon for at de som eier mediene, både private og offentlige, har respekt for redaksjonell selvstendighet. Internasjonalt ser vi at medieeiere, som den italienske statsministeren Silvio Berlusconi og Rupert Murdoch, utfordrer dette prinsippet.

Statlig eierskap

Norske medier er i all hovedsak eid av private aktører. Et viktig unntak er Norsk rikskringkasting som er eid av staten. I 1996 ble NRK organisert som et aksjeselskap med staten som eneste aksjeeier. Kulturdepartementet er generalforsamling og vedtar vedtektene. Mange land har en slik allmennkringkasting der formålet er å ivareta demokratiske, sosiale og kulturelle behov som omfatter alle borgere i samfunnet.

Staten har også eierandeler i selskaper som driver med distribusjon. I 1719 overtok staten ansvaret for Postverket, og i 1855 ble Telegrafverket etablert for å gi folk over hele landet tilgang til informasjon. I 1996 ble Posten omgjort til statsaksjeselskap. Det samme har skjedd med Telenor, der staten fremdeles eier 54 % av aksjene, selv om selskapet i dag driver en langt mer omfangsrikt virksomhet enn ren distribusjon.  

Privat eierskap

De fleste avisene var tidligere eid av familiegrupper eller politiske partier. I dag er avisene kjøpt opp av store mediehus som har eierandeler i flere aviser, og ofte også i radio- og TV-kanaler. Aksjeposter kjøpes og selges, slik at det kan være vanskelig å vite hvem som til enhver tid eier hva. Oppdatert oversikt over eierstrukturen i norske medier finner du hos Medietilsynet og på nettstedet medienorge.

Nye, kommersielle distribusjonskanaler spiller en stadig viktigere rolle for hva slags medieinnhold vi får tilgang til. I dag må du abonnere på en kommersiell distribusjonskanal for å se bortekampene til det norske landslaget i fotball eller følge Barcelonas vei til Champions League. Vi ser også at store nettgiganter, som Google, etablerer egne kanaler for innholdsformidling, delvis i konkurranse med etablerte mediebedrifter.

Eierkonsentrasjon

Både i Norge og internasjonalt øker konsentrasjonen av eierskap innen mediesektoren. Store mediekonsern kjøper opp flere foretak innenfor samme gruppe medier eller i forskjellige mediegrupper. Både foretak som driver med produksjon, og foretak som driver med distribusjon, inngår i samme eierstruktur.

De store omorganiseringene mange mediebedrifter gjennomgår for å møte den digitale utviklingen, krever større økonomiske muskler. Konkurransen fra et globalt mediemarked har også fått norske medieeiere til å samarbeide for å hindre utenlandske oppkjøp.

   

Oppgaver

Teoretisk stoff for

Generelt

Relatert innhold

Generelt