Fagstoff

Førstehjelp ved blødninger

Publisert: 29.06.2011, Oppdatert: 18.04.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Blødning

Det skilles mellom indre og ytre blødninger.

Ved indre blødninger blir huden blålig, stram og øm rundt blødningsstedet på grunn av opphopningen av blod i vevet.

Ved mistanke om indre blødninger er det viktig å sikre frie luftveier og legge pasienten i sideleie med hevede bein for å forsøke å sikre sirkulasjonen. Under sideleie skal den skadde sida legges ned.

 

Ved ytre blødninger strømmer blod fra skadestedet – enten i en jevn strøm (veneblødning) eller støtvis (pulsåreblødning). Ved pulsåreblødning er blodet mørkere på farge, og det kan skumme.

Førstehjelpen er også her å sikre frie luftveier og sikre sirkulasjonen. Vi kan forsøke å stoppe synlig blødning med trykkbandasje eller omsnøring. Det blødende stedet bør heves for å redusere blødningen.