Fagstoff

Kildemakt

Publisert: 08.06.2011, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

mediemakt  

Huskelappen

Journalister er avhengig av å få informasjon fra ulike kilder.

 

De som har makt i samfunnet, omgir seg stadig oftere med medierådgivere.

 

Profesjonelle kilder prøver å påvirke medieoppslag til egen fordel.

 

Ikke bare politikere og næringslivsledere har egen medierådgiver. Her er skikongen Petter Northug i samtale med sin medierådgiveIkke bare politikere, men også skikongen Petter Northug, har egen medierådgiver.

 

Bilde av KrF-nestleder Inger Lise Hansen.Etter et avisoppslag i VG der KrF-nestleder Inger Lise Hansen poserte i lårkort kjole, foreslo nettavisen Kampanje at hun burde skaffe seg egen medierådgiver.  

Skaff deg medierådgiver  

Hva synes du om dette forslaget?

 

 

De politiske partiene har egne mediestrateger. Her er vi flue på veggen når Arbeiderpartiets partisekretær Raymond Johansen stiller til TV-debatt i beste sendetid.
Opphavsmann: NRK

Mediene er avhengig av gode kilder

Gode kilder er en forutsetning for at mediene skal kunne fylle sin samfunnsoppgave og sikre tilgangen på vesentlig informasjon. Derfor har ikke bare journalistene, men også kildene, makt. Vær Varsom-plakaten pålegger journalistene å verne kildene sine, og påpeker at det er et grunnleggende prinsipp i et fritt samfunn.

Samtidig må journalistene være kritisk i valg av kilder og kontrollere at opplysninger som gis, er korrekte. I Vær Varsom-plakaten § 3.2 heter det videre:

Det er god presseskikk å tilstrebe bredde og relevans i valg av kilder. Vær spesielt aktsom ved behandling av informasjon fra anonyme kilder, informasjon fra kilder som tilbyr eksklusivitet, og informasjon som er gitt fra kilder mot betaling.

Profesjonelle kilder

Nyhetsmediene skjærer ned på bemanningen. Samtidig vokser det fram en hær av informasjonsarbeidere som tilbyr redaksjonene ferdige pakker med stoff. Mens tallet på journalistjobber synker, stiger tallet på PR- og informasjonsarbeidere.

Kildene er i større grad blitt drevne mediestrateger. Derfor er det viktig at redaksjonene er kildekritiske slik at de ikke blir nikkedokker for dem som har penger til å ansette eller leie inn profesjonelle medierådgivere og PR-folk.

Vær Varsom-plakaten § 2.2 sier følgende om journalistisk integritet:

Den enkelte redaksjon og den enkelte medarbeider må verne om sin integritet og troverdighet for å kunne opptre fritt og uavhengig i forhold til personer eller grupper som av ideologiske, økonomiske eller andre grunner vil øve innflytelse på det redaksjonelle innhold.

Relatert innhold