Veiledning

Overføre veipunkt og spor/ ruter fra Garmin GPS til ArcMap (9.x)

Publisert: 26.04.2011, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Programvaren ble utviklet for å gi brukere en mulighet til å overføre data direkte fra Garmin GPS til ulike GIS programvarer. DNR Garmin Application fungerer med ArcExplorer 2.0, ArcView, ArcMap (9.x) og Google Earth. Det er mulig å laste opp veipunkt som punkt og sporlogg som linjer/ punkter. Punktene og linjene lagres som shape-filer.

Nødvendig tilpasning i Windows
Da man i Canada og i USA bruker tegnet punktum som desimaltegn, så må vi sette det som standard i Windows for at verdiene skal bli korrekte. Dette gjøres på følgende måte:
- velg Kontrollpanel, deretter Innstillinger for region og språk
- i fanen Regionale innstillinger velges Tilpass, sett Desimaltegn som punktum (erstatt komma)
- klikk OK

DNR GarminDNR Garmin
Forfatter: Birgit Strømsholm
 GPS veipunkt overføres til shape-filGPS veipunkt overføres til shape-fil
Forfatter: Birgit Strømsholm

 
DNR Garmin
- last ned DNR Garmin Application,- benytt lenken under relatert innhold.
- installer ved å starte installasjonsfilen, dnrgarminsetup
- åpne DNR Garmin
- dersom du ved oppstart får meldingen ”Port 1 does not exist”, så velg ”GPS” i toppmenyen i programmet, velg Set port= USB
- dersom GPSen ikke er koblet til USB-porten, så kommer meldingen: ”Garmin USB GPS device not found or device not turned on”
- velg File, Set Projection, velg Datums/Projections=  WGS_1984_UTM_Zone_33N (velg korrekt sone)
- velg Waypoint i toppmenyen, velg Download. Tabellen fylles med registrerte veipunkt
- velg File, Save to, ArcMap, Shapefile Layer, Filtype=  ArcView Shapefile (Projected) (*.shp)
- velg for eksempel Line i spørsmålet om ”Please Define the Output Shape”
- dersom ArcMap med aktuelle tema er åpen vil du få beskjed om at temaet er sendt til ArcMap. Endre deretter farge og tykkelse på temaene i ArView slik at de er lettere å se.
Ved bruk av Identify-knappen i ArcMap så er det mulig å frem navnet (og annen info) på veipunktene ved å klikke på de.

Relatert innhold

Generelt