Fagstoff

Håndtering av avfall som grunnleggende smittevernrutine

Publisert: 30.03.2011, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Hygienesykepleier iført vernedrakt. Foto.    

80–90 prosent av alt avfall i institusjoner er vanlig husholdningsavfall, og behandles som avfall som ellers i samfunnet. Det er egne retningslinjer for å håndtere risikoavfall, som stikkende og skjærende avfall, smitteavfall, avfall tilsølt av blod og andre kroppsvæsker, kjemikal og medisinrester.

Helsefagarbeider sorterer skittentøy. Foto.          Alt som kasseres av det som kommer fra pasienten, skal legges direkte i plastpose eller avfallspose. Dette er for å unngå spredning av mikroorganismer og for å fjerne dårlig lukt.

Kateterposer og kolostomiposer kan tømmes før de kastes. Vi tømmer dem i spyledekontaminator eller toalett. Avfallsposen lukkes forsvarlig på brukerstedet.

Smitteavfall emballeres i tykk, gul plastsekk som merkes og lukkes forsvarlig så nært brukerstedet som mulig. Stikkende og skjærende avfall som kanyler (sprøytespisser) og liknende legges i egen boks beregnet på slikt avfall. Boksen skal bare fylles tre fjerdedels full før den lukkes forsvarlig for videre transport og behandling.

Relatert innhold