Fagstoff

Rutiner for håndtering av reint og ureint utstyr og tekstiler

Håndhygiene

Reine hender håndterer reint utstyr.

I alt arbeid skal vi alltid starte med det reine og avslutte med det mindre reine (ureine). Gode rutiner for å håndtere gjenstander, tøy og avfall i tillegg til gode reingjøringsrutiner er viktige for å hindre smittespredning.

bildet viser en helsefagarbeider som håndterer ureint tøy riktigHygienisk behandling av ureint tøy   

bildet viser uhygienisk håndtering av ureint tøyUhygienisk behandling av ureint tøy   

 

Bildet viser tegning av smittekjedenSmittekjeden  

 

Bildet viser ei seng med sengetøySeng  

 

 

Oppgave:
Finn eksempler på situasjoner der vi skal starte med reint, og avslutte med ureint.

Diskuter dette i klassen før dere ser på forslagene til svar. Begrunn både de svarene dere kommer fram til selv, og forslagene dere finner her.

 

For å sikre at alle typer utstyr vi bruker, ikke er med på å spre smitte, er det viktig at de transporteres, lagres og håndteres på en sikker måte.

Reint utstyr skal beskyttes mot ytre faktorer i størst mulig grad. Vi skal unngå unødvendig opphold og trafikk på reine lagre. Døra til reint lager skal holdes lukket.

Ureint tøy samles i skittentøysekk, putevar eller plastpose så nært brukerstedet som mulig.

Vi sorterer ureint tøy der det har vært brukt. Verken reint utstyr, brukt utstyr eller brukt sengetøy skal lagres eller legges på golvet. Det øker faren for spredning av mikroorganismer via støv som virvles opp når vi plukker utstyr og tøy opp fra golvet. Ureint tøy skal heller ikke henge over kanten på skittentøytralla.

Oppgave:
Hvorfor er det så viktig at vi ikke legger tøy på golvet eller henger det over kanten på skittentøytralla?

Vi skal ta minst mulig i ureint tøy, og vi skal ikke holde det inntil kroppen. Det forurenser arbeidsdrakten, og fører til fare for indirekte kontaktsmitte inne på rommet eller til andre rom. Smittespredning via tekstiler kan skje dersom vi rister tøyet når vi skifter på og rer sengene.

Senger og sengeutstyr

Senger og sengeutstyr som en ny pasient skal ta i bruk, skal være reine.

Reingjøring av seng og madrass bør ikke foregå på rom der det ligger andre pasienter. Sengeutstyr som dyner og puter skal vaskes dersom de er synlig forurenset. Hvis de ikke er forurenset, er det vanlig å lufte sengeutstyret før en ny pasient får bruke det.