Fagstoff

Forhold til kunder

Publisert: 11.08.2011, Oppdatert: 28.06.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Kunde hos barberer

Hva hadde en bedrift vært uten kunder som kjøper varen eller tjenesten som organisasjonen tilbyr? Den hadde iallfall ikke overlevd lenge. Alle organisasjoner må derfor forholde seg til kundene sine. I serviceyrker som for eksempel frisør og barberer er den gode personlige kontakten ofte helt avgjørende for om kunden blir fornøyd og kommer tilbake.

Bilde som illustrerer at et sykehus uten pasienter ville hatt liten verdi.Et sykehus uten pasienter ville hatt liten verdi, selv om målet for et sykehus faktisk er å bli kvitt «kundene» sine. De skal jo helst bli friske! 

Bilde av en snekker som bygger enebolig.Et snekkerfirma er kunde hos bedrifter som leverer bygge-materialer, men først og fremst leverandør av snekkertjenester til kundene sine.

Kunden i sentrum

Uten kunder tjener ikke organisasjonen penger og vil heller ikke kunne fortsette sin virksomhet. Kunder er derfor et helt grunnleggende kontaktpunkt for alle bedrifter og organisasjoner. Dette gjelder i privat så vel som offentlig og frivillig sektor i næringslivet. Kundene på sin side kan være både privatpersoner og organisasjoner av ulik art.

Hvor viktig forholdet til kunder er, kommer tydelig fram i disse tenkte eksemplene: En interesseorganisasjon uten medlemmer som støtter saken, ville hatt liten verdi. Det samme gjelder et sykehus uten pasienter. Videre er det opplagt at en bedrift som Diplom-Is ikke kunne fortsatt som isprodusent om ingen likte isen deres. De må, som alle andre organisasjoner, forholde seg til kundene sine, og disse kundene kan være ganske forskjellige:

Produsenter av iskrem er avhengige av at noen liker produktene deres.

Produsenter av iskrem er avhengige av at noen liker produktene deres.

Produsenter av iskrem er avhengige av at noen liker produktene deres.

Produsenter av iskrem er avhengige av at noen liker produktene deres.

Produsenter av iskrem er avhengige av at noen liker produktene deres.

Ung kvinne spiser is (utsnitt)

Produsenter av iskrem er avhengige av at noen liker produktene deres.