Fagstoff

Over til personlige medier 2000–2011

Publisert: 16.03.2011, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Mediehistorie

 

Huskelappen

Nye sosiale medier fjerner skillet mellom profesjonelle og ikke-profesjonelle avsendere.

 

De etablerte mediene fokuserer mer på toveiskommunikasjon.

Mediene nærmer seg hverandre og smelter sammen.

 

Thomas og Harald er profilerte programledere på TV2Thomas og Harald er profilerte programledere på TV 2. Vår tids medievirkelighet er preget av personfokus og intimitet. Portrettfoto pryder avisenes bylines. Medie-kjendiser intervjues av kollegaer, og programledere opptrer i egne talkshow.

 

Kurer om personfokus og stjernedyrkelse (NRK)

Intervju med den unge bloggeren Voe
Opphavsmann: NRK

Personlige medier endrer medievirkeligheten

Etter tusenårsskiftet er fremdeles de fem store massemediene viktige aktører i samfunnet vårt. Men det som først og fremst preger det første tiåret på 2000-tallet, er framveksen av nye, personlige medier. Selv om både Internett og mobiltelefon kom i 1990-årene, er det først nå disse mediene slår igjennom for fullt. På Internett har alle muligheter til å opptre som sendere. Rollen er ikke lenger forbeholdt de profesjonelle medieprodusentene.

Nettsamfunn som Facebook, diskusjonsfora og blogger har fått en viktig rolle. Nå snakker alle om toveiskommunikasjon. De etablerte mediene må forholde seg til dette og endre den tradisjonelle måten å kommunisere med sine mottakere på.

Mediene smelter sammen

Utviklingen går i retning av mediekonvergens. Mediene nærmer seg hverandre og smelter sammen. Det betyr at mediehusene må tenke nytt, både når det gjelder eierforhold og måten driften organiseres på.

På mange måter kan vi si at mediehistorien kan oppsummeres i en moderne smarttelefon: Vi har nå et allmedium der vi kan snakke i telefon, men også lese avisen, ta opp eller laste ned video eller bilder, se fjernsyn, høre radio og musikk og mye, mye mer.

Oppgaver

Teoretisk stoff for

Generelt

Relatert innhold

Fordypningsstoff for

Generelt