NDLA

Globale utfordringer og interessekonflikter

Alle barn på jorda kan få det som de to på dette bildet, hvis vi bare blir enige om hvordan vi skal fordele godene. Det er imidlertid ikke enkelt, og verre blir det når ressursene minker, og vi blir ...

Feltarbeid: Ekskursjon til skog

Klima og vegetasjon påvirker jordsmonnet, men jordsmonnet vil også ha betydning for hvilke planter...

Les mer

Økosystemene er i endring

I et velutviklet økosystem er det god balanse i forholdet mellom de ulike organismene og i...

Les mer

Hvordan skal vi lære naturfag?

Naturfag er et vidt fagfelt med mange ulike disipliner. Den viktige kunnskapen innenfor disse...

Les mer

Planlegging av forsøk

Når man planlegger forsøk må man sette opp en hypotese, få oversikt over alle relevante variabler og...

Les mer

Våre brukere mener

Mest likt

Siste kommentarer

Kontakt oss