NDLA
Gå til innhold

Hvordan skal vi lære naturfag?

Naturfag er et vidt fagfelt med mange ulike disipliner. Den viktige kunnskapen innenfor disse fagområdene er utviklet gjennom nitid arbeid over lang tid. Hvordan skal man kunne tilegne seg dette ...

Feltarbeid: Ekskursjon til skog

Klima og vegetasjon påvirker jordsmonnet, men jordsmonnet vil også ha betydning for hvilke planter...

Les mer

Innhenting av data

Du kan innhente data fra forsøk på mange ulike måter. Hvilke metoder man velger i det enkelte...

Les mer

Planlegging av forsøk

Når man planlegger forsøk må man sette opp en hypotese, få oversikt over alle relevante variabler og...

Les mer

Det kompliserte språket

Naturfaglig kunnskap handler om språk. Språket er et verktøy for tanken og det verktøyet som brukes...

Les mer

Våre brukere mener

Siste kommentarer

Kontakt oss