NDLA

Velkommen til NDLA naturfag!

Se hvor lett det er å ta i bruk NDLA naturfag! Her kan du finne et mangfold av læringsressurser til alle kompetansemålene for naturfag. Fagstoffmenyen er bygget opp etter læreplanen og kan følges ...

Hva påvirker svingetiden til en pendel?

I dette eksperimentet skal grupper på 2 til 4 elever prøve seg fram, diskutere og reflektere for å...

Les mer

Rollespill – debatt: interessekonflikter

Undervisningsopplegg organisert som et rollespill der mange aktører legger fram sine argumenter i et...

Les mer

Forslag til årsplan – studieforberedende, NDLA naturfag

Detaljert forslag til årsplan. Det er svært mange gode måter å disponere faginnhold og tid på i...

Les mer

Forslag til årsplan – yrkesfag

Detaljert forslag til årsplan. Det er svært mange gode måter å disponere faginnhold og tid på i...

Les mer

Kontakt oss