NDLA

Velkommen til NDLA naturfag!

Se hvor lett det er å ta i bruk NDLA naturfag! Her kan du finne et mangfold av læringsressurser til alle kompetansemålene for naturfag. Fagstoffmenyen er bygget opp etter læreplanen og kan følges ...

Naturvitenskapelig arbeidsmåte

Naturvitenskap er ikke bare kunnskap og alle teorier man har kommet fram til, men en arbeidsmetode...

Les mer

Økologi og økosystemer

Økologi er læren om samspillet mellom de levende organismene og det miljøet de lever i. Vi deler inn...

Les mer

Simuleringer

Simuleringer er interaktive modeller som kan forenkle kompliserte sammenhenger. De brukes til spill,...

Les mer

Bærekraftsmålene viser vei

FNs bærekraftsmål setter fokus på 17 områder som er sentrale i jobbinga for å kunne oppnå en...

Les mer

Kontakt oss