Fagstoff

Telemetrifaget

Publisert: 09.02.2011, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
S-båndantenne ved ASC

Begrepet telemetri stammer fra gresk. Første del - tele - betyr fjern. Andre del - meter - betyr måling. Altså fjernmåling. Telemetri har å gjøre med målinger på et fjernt eller utilgjengelig sted. I videste forstand omfatter begrepet telemetri overføring av måleverdier.

 

Telemetri benyttes i mange sammenhenger der det trenges å gjøre målinger på avstand. Vi finner telemetrisystemer både i motorsport, militær testing av nye fly og missiler, industri og meteorologi. I denne læringsressursen vil det fokuseres på telemetrisystemer som brukes i romsegmentet, det vil si raketter, ballonger og satellitter, med et særlig fokus på telemetri mot forskningsraketter (sonderaketter).