Fagstoff

​Andøya Space Center og NAROM

Publisert: 08.02.2011, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

I og med at undervisningen i telemetrifaget gjennomføres ved ​Andøya Space Center (ASC) er det naturlig at eksempler, oppgaver og laboratorieøvelser er tilknyttet infrastrukturen og virksomheten ved ASC.

Allerede i 1962 ble den første raketten, Ferdinand 1 skutt opp fra Andøya. Operasjonen ble gjennomført i samarbeid med NASA og telemetristasjonen bestod av en trailer innleid fra NASA. Raketten var 378 cm lang og nådde en høyde på 101,5 km. Siden starten i 1962 har ACS skutt opp over tusen raketter. Før 2014 het Andøya Space Center for Andøya Rakettskytefelt. Navneskiftet kom fordi virksomheten går langt utover det å skyte opp raketter. I dag fungerer ASC som et senter for norsk romforskning. ASC tilbyr gjennomføring av rakett- og ballongoperasjoner fra både Andøya og Svalbard, drifter en rakke bakkebaserte instrumenter, eier og driver ALOMAR LIDAR-observatoriet og er med i utviklingen av førerløse fly (RPA).

 

ASC konsern har to datterselskaper

  • NAROM Nasjonalt senter for romrelatert undervisning
  • ATC Andøya Test Center (Militær missiltesting)

 

Aktiviteter ved Andøya RakettskytefeltIllustarsjonen viser en oversikt over forskningsverktøy
Kunstner: Trond Abrahamsen
Opphavsmann: Andøya Space Center

NAROM ble etablert i år 2000 og har som målsetting å øke rekrutteringen til realfag og teknologirettede studier, og dermed også bidra til å skape kvalifisert arbeidskraft til norsk romnæring. Norsk romvirksomhet hadde i 2009 en samlet omsetning av norskproduserte varer og tjenester på ca 5,6 milliarder kroner. NAROM når hvert år ca 2000 elever, studenter og lærere gjennom sine feltkurs og andre undervisningsaktiviteter. NAROM deler lokaler med ASC og bruker rakettskytefeltets infrastruktur aktivt i undervisningssammenheng.