Fagstoff

Virkelighet eller speilbilde?

Publisert: 02.02.2011, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

medieuttrykk  

Huskelappen

Begrepet representasjon brukes om ulike måter å gjengi virkeligheten på.
Begrepet tegn brukes om meningsbærende enheter.

 

representasjon av virkelighetenRepresentasjon /Knut Snare /Aftenposten /Scanpix

Hva er bilde, og hva er virkelighet?

 

Unge stemmer

Mediestudenten
forklarer mer om tegn og ulike tegntyper på bloggen sin. Merk deg hva bloggeren selv sier: Denne websiden er drevet av undertegnede "mediastudenten". Det er viktig at du som leser, forstår at denne websiden på ingen måte er noe annet enn en blogg. Du må selv ta stilling til hvor vidt det som står her er riktig, til dels riktig eller feil.

 

På YouTube finnes en presentasjon av temaet som er morsommere, men ikke like grundig:

Signs

Studer bildet ovenfor. Hva er virkelig, og hva er kun et bilde av virkeligheten? Maleriet er selvfølgelig et bilde av et vinterlandskap. Men hva med fuglen? Den er vel virkelig, eller hva ...?

Svaret er at alt du ser i denne medieteksten, er et bilde av virkeligheten. Hvis en kunstner maler en fugl, forstår vi at det representerer en fugl, selv om det i virkeligheten bare er et maleri. En skriftlig tekst representerer virkeligheten ved hjelp av ord og setninger. Hvert ord har en bestemt betydning som vi lærer oss i samspill med andre mennesker i den kulturen vi vokser opp i.

Tegn

Et tegn er en meningsbærende enhet. Med det mener vi at tegnet betyr noe ut over seg selv.

Noen tegn er direkte knyttet til det fenomenet de representer. På dodøra finner du bilde av en dame eller en mann. Slike tegn forstår alle, siden kjønnsforskjeller er noe folk i alle kulturer har et forhold til. Noen forskere mener også at det finnes ord som gjengir det de beskriver, for eksempel ord som risle eller raute. Tegn som har en direkte tilknytning til det de representerer, kalles for motiverte tegn.

De fleste tegnene vi omgir oss med, er arbitrære, eller tilfeldige. Det vi si at det ikke finnes noen direkte sammenheng mellom tegnet og det tegnet står for. Derfor trenger heller ikke alle tegn bety det samme i alle kulturer.

Kombinerte tegn


sykling forbudt

 

Dette trafikkskiltet inneholder både et ikon (sykkelen) og et symbol (rød sirkel med strek = forbud).

 

Religiøse symboler

Symboler spiller en viktig rolle i de fleste religioner.

 

Klikk på bildet. Kjenner du igjen noen av disse symbolene?

 

religiøse symboler

Tegn kan deles inn i tre grupper:

skilt

Et ikon ligner på det tegnet representerer. Hva representerer ikonet til venstre?

fotavtrykk

Indekser er tegn som indirekte representerer noe annet. Studer tegnet til venstre. Hva har skjedd før fotavtrykket oppsto? Hva representerer dette tegnet?

severdighet Et symbol trenger ikke å ha noen likhet med det tegnet representerer. Men det er et tegn som alle i samme kultur har lært seg betydningen av. Hva betyr symbolet til venstre? Vil det ha samme betydning overalt i verden?
kroppsspråk

NB!

Arbitrære tegn har ikke nødvendigvis samme betydning i alle kulturer.
I Norge betyr dette tegnet OK.
I USA er betydningen perfekt.
I Kina betyr tegnet tallet tre.
I Japan er det et tegn for penger.
I Frankrike er betydningen null eller noe som er verdiløst.
I Argentina er det et tegn for kvinnens kjønnsorgan!

 

Oppgaver
Relatert innhold

Generelt