Oppgave

Hvordan skaffe og tilrettelegge digitale bergartskart for ArcMap?

Publisert: 22.11.2010, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Det finnes gratis innsynsverktøy som egner seg for å visualisere fordelingen av bergarter for hele Norge eller avgrensede områder. Men i denne oppgaven skal det tilrettelegges digitale bergartstema kombinert med høyoppløselig satellittbilde for ArcMap. Bergartstemaet skal bearbeides slik at de enkelte bergartstypene er best mulig egnet for visualisering i ArcMap. Den nordlige del av Andøy kommune i Nordland er valgt som geografisk område.

QuickBird bilde over nordlige AndøyaQuickBird-bilde over nordlige Andøya
Opphavsmann: DigitalGlobe

Høyoppløselig satellittbilde
Satellittbildet skal brukes i stedet for et basiskart slik at man ved kombinasjon av bergartstyper lettere kan se hvor de forekommer i landskapet.
Det skal benyttes et satellittbildeutsnitt over nordlige del av Andøy kommune med opptaksdato 5. august 2009. Det er et satellittbildeopptak gjort av QuickBird-satellitten i en høyde 450 km over jorda. Bildet er et naturlig fargebilde satt sammen av bildeopptak innen kanal 1 (blått synlig lys), kanal 2 (grønt synlig lys) og kanal 3 (rødt synlig lys). Den geometriske oppløsningen er 2,4 m og utsnittet er på ca. 74 MB. Filnavnet er qb-ms_andoya_05aug2009_ch321.
Satellittbildet er georeferert med projeksjon UTM, sone 33 og datum WGS84.

OPPGAVE 1

Berggrunn over nordlige AndøyaBerggrunn over nordlige Andøya
Opphavsmann: NGU, Norges geologiske undersøkelse

Hvor og hvordan skaffe digitalt bergartstema?
Norges geologiske undersøkelse, NGU, bygger og vedlikeholder nasjonale databaser som omfatter akuell informasjon som Norges berggrunn, løsmasser, mineralske ressurser og grunnvann.


Bruk lenken til databasene til NGU.
a) Finn frem til "Berggrunn" i oversikten, velg deretter "Vis kart".
b) Et kartinnsynsverktøy viser berggrunnen over hele Norge som "N250 Berggrunn - raster". Endre visningen til "N250 Berggrunn - vektor" i nedtrekksmenyen øverst til høyre.
c) Avgrens visningen til Andøy kommune ved å velge "Finn kommune" til venstre i toppmenyen, velg Nordland som fylke og Andøy som kommune. Deretter blir visningen avgrenset til Andøy kommune (Andøya og deler av Hinnøya) med nærliggende område. Bruk zoome-verktøyet for å avgrense ytterligere.
d) Deretter er avgrenset område klart for å lastes ned. Velg "Nedlasting og bestilling" i toppmenyen. I det nye vinduet som kommer frem, er det informasjon om nedlastingen.
Velg "Kartdata" i menyen til venstre. I oversikten som kommer frem, skal "N250 Berggrunn linjer" og "N250 Berggrunn flater" være huket av.
Velg deretter koordinatsystem. For at bergartstemaet skal passe sammen med satellittbildet, så må det velges samme koordinatsystem (projeksjon og datum) som satellittbildet: WGS84 UTM sone 33. Fyll deretter inn personopplysninger og velg last ned. Du vil få beskjed om at kartdataene er pakket i en zip-fil og er tilgjengelig for nedlasting.

BerggrunnsfilerOversikt over berggrunnsfiler.
Opphavsmann: NGU

Informasjon om nedlastede filer
Lag en katalogstruktur som er hensiktsmessig på lokal maskin, og pakk opp zip-filen der. Det blir tilgjengelig fire filer etter utpakking, en dbf-fil, en shape-fil, en prj-fil og en shx-fil. Samtlige filer har navnet xN250BergrunnsFlater (se illustrasjon).
Eksempel på berggrunn over nordlige Andøya finnes også som vedlegg for nedlasting – se relatert innhold "Berggrunn over nordlige Andøya".
Hver shp-fil følges med et sett av filer med informasjon. Selve shp-filen (shape format) viser geometrien (punkt, linje, polygon), shx-filen (shape index format) er en posisjonsindeks som tillater et raskt søk forover og bakover, mens dbf-filen inneholder kolonner av egenskapene til hver shp-fil og er i dBase IV-format. Det er et krav om at hver shp-fil skal følges av shx- og dbf-filer, mens prj-filen er frivillig. Denne filen (projeksjonsformat) inneholder informasjon om koordinatsystemet og projeksjonen som er viktig for visningen av shp-filen, og er en vanlig tekstfil.

OPPGAVE 2

QuickBird-bilde i ArcMapQuickBird-bilde i ArcMap
Forfatter: Birgit Strømsholm

Vise satellittbildet og bergartstema i ArcMap
a) Last ned og pakk ut vedlegget som inneholder QuickBird-bildet, på lokal datamaskin.
b) Start opp ArcMap.
Last inn og aktiver satellittbildet. Svar ja på spørsmålet om "Create pyramids" ved innlasting av satellittbildet. Orienter deg i satellittbildet. Bruk gjerne et kart som hjelp. Registrer at koordinatene (UTM) er tilgjengelig når du beveger deg rundt i bildet med f.eks. Pan-verktøyet. Bruk zoome-funksjonen for å se flere detaljer
c) Last inn og aktiver bergartsfilen xN250BergrunnsFlater.shp.
Resultatet blir en skjermflate med en farge som dekker over satellittbildet.

Bergartstema inndelt i kategorier (alle bergartstypene)Bergartstema inndelt i kategorier (alle bergartstypene)
Forfatter: Birgit Strømsholm

d) Oppgaven nå blir å presentere en oversikt over de ulike bergartstypene som er tilgjengelig for området. Aktiviser bergartslaget, høyreklikk på bergartstemaet, velg "Properties".
Velg deretter fanen "Symbology", endre "Features, Single symbol" (alle bergartene som en farge/symbol) til "Categories, Unique values".  Deretter velges "Value Field" (feltinformasjonen som skal vises) til HBERGNAVN, velg "Color Ramp" (fargeskala) og til slutt "Add All Values" samt OK.
Dette resultatet blir en oversikt over tilgjengelige bergarter, men det er vanskelig å beskrive hvordan bergartene er fordelt i terrenget. Husk å lagre resultatet.
Det er mulig på en enkel måte å vise hvordan bergartslagene forekommer i terrenget ved å endre fargesymbolene for den enkelte bergartstype.
 

Karttema og fargesymbolerKarttema og fargesymboler
Forfatter: Birgit Strømsholm

e) Dobbeltklikk på fargen som er til venstre for bergarten "Båndgneis" i oversikten. I visningsbildet "Symbol Selector" velg "Properties", deretter sett "Type" til "Line Fill Symbol". Forsøk å endre de andre valgene som er tilgjengelig (Color, Line, Outline, Angle osv.). Preview viser resultatet.
f) Prøv forskjellige endringer for de andre bergartene og lagre det endelige resultatet.
g) Søk etter informasjon og gi en kort beskrivelse om hvordan og i hvilke tidsperioder bergartene på Andøya ble dannet.
h) Hva er så spesielt med de yngste bergartene (jura-kritt for ca. 150 millioner år siden) som forekommer i et mindre område på østsiden av Andøya?