Fagstoff

Internett som demokratisk forum

Publisert: 28.05.2010, Oppdatert: 02.10.2013
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Sosiale interaktive nettverk

Internett spiller en stadig mer sentral rolle i våre liv. Vi bruker mer tid på nettet, og valgmulighetene vi har på nettet, øker stadig. Takket være Internett har tilgangen til informasjon aldri vært større, den er kun et tastetrykk unna. Internett er nå en av de viktigste kanalene for offentlig debatt.

Alle nettaviser har egne diskusjonsfora, og politikere og kommentatorer har fått seg profil på Twitter og Facebook, noen har også egne blogger. Debattene på nettet dreier seg svært ofte om dagsaktuelle spørsmål. Og det at det er fritt fram for alle å delta, fører til at nye grupper i samfunnet, ikke minst yngre mennesker, blir trukket med i debattene. Politikk handler mer enn noensinne om kommunikasjon.

Kommunikasjon mennesker imellom har nå blitt den viktigste drivkraften i utviklingen på nettet. Der flyten av informasjon tidligere gikk fra én til mange, så går den nå fra alle til alle. Det betyr at vi i langt mindre grad enn tidligere opplever at noen på forhånd har bestemt hva slags nyheter o.l. som er verdt å formidle. De aller fleste bruker nå jevnlig sosiale medier som Facebook, Twitter, YouTube og forskjellige bloggplattformer. Vi bruker disse mediene til å dele personlige bilder og oppdateringer om familien og til å kommentere nyheter og tv-serier. Vi bruker dem også til å bygge personlige og profesjonelle nettverk.

Endringene i mediebruken vår påvirker også journalistikken: Det dukker opp nye former for journalistikk, og nyhetene blir presentert på andre måter enn tidligere. For eksempler er det nå vanlig at journalister refererer til og bruker tips de finner på sosiale medier. Et annet godt eksempel her er nyhetstjenesten Ohmy News i Sør-Korea, hvor over 40 000 ”borgerjournalister” bidrar med redaksjonelt stoff. Slike borgeraviser åpner for politisk meningsutveksling og debatt.

Men kan vi stole på slike borgeraviser?
Hvilke medier kan vi egentlig stole på?

Relatert innhold