Oppgave

Legge et satellittbilde i geodatabasen

Publisert: 28.10.2010
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Målet for denne oppgaven er å legge et satellittbilde i geodatabasen som er tilrettelagt (MittNyeGDM.gdm).

Bruk et høyoppløselig satellittbilde-utsnitt over Andenes med opptaksdato 5. august 2009. Det er et satellittbildeopptak gjort av QuickBird satellitten i en høyde 450 km over jorda. Bildet er et naturlig fargebilde med en kanalkombinasjon 3-2-1 og geometrisk oppløsning på 2,4 m. Filnavn qb-andoya-05aug2009-ch321.tif (16 MB).

Oppgaven er som følgende:
1) Åpne ArcGIS og deretter ArcCatalog. Naviger til katalogen der QuickBird-bildet ligger.

2) Høyreklikk på filen qb-andoya-05aug2009-ch321.tif og velg Export, og velg deretter "Raster to Different Format".

3) Det første feltet "Input Raster" har allerede filen som skal eksporteres til geodatabasen. I det andre feltet "Output Raster Dataset", naviger til "MittNyeGDM.gdm". Velg geodatabasen og velg Save. Endre filnavnet til til f.eks. QuickBird_satellittbilde05aug2009_ch321

4) De andre feltene er valgfrie. En av mulighetene er å konvertere satellittbildet fra 32-bit data til 8-bit data.

5) Klikk OK. Kontroller om satellittbildet er kommet i databasen.