Oppgave

Legge en shape-fil i geodatabasen

Publisert: 06.10.2010, Oppdatert: 19.10.2010
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Målet for denne oppgaven er å legge en shape-fil i geodatabasen som er tilrettelagt (MittNyeGDM.gdm).

Bruk egen shapefil eller last ned "Veidata for Andenes" (vedlegg) som er en zip-fil med veidata (N50 kart) for Andenes kommune. Pakk ut zip-filen og legg filene på et egnet sted på C:\.

 

Oppgaven er følgende:

1) Åpne ArcGIS og deretter ArcCatalog. Naviger til katalogen der vei-data for Andenes ligger.

2) Høyreklikk på veidatafilen 1871_Samferdsel_lin.shp og velg Export, og velg deretter "To Geodatabase (single)".

3) Det første feltet "Input Features" har allerede filen som skal eksporteres til geodatabasen. I det andre feltet "Output Location", naviger til "MittNyeGDM.gdm". Velg geodatabasen og velg Add.

4) I "Output Feature Class"-feltet, skriv et nytt navn på filen. Gi det navnet Andenesveier.

5) Klikk OK. Det vil ta litt tid for å behandle.

6) Når prosessen er ferdig, dobbelklikk på MittNyeGDM.gdm i ArcCatalog og legg merke til at filen er blitt lagt til i geodatabasen. Den vil også åpnes i ArcGIS.

Relatert innhold

Faglig