Fagstoff

Datafangst

Publisert: 06.10.2010
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Geografisk informasjon, eller geodata, er alt som kan stedfestes og presenteres på et kart. Det kan være kartet i seg selv, men også forskjellige tema som kan være hensiktsmessig å stedfeste. Datafangst omfatter prosessen med innhenting av slike geodata.