Fagstoff

Hva er ArcGIS Desktop?

Publisert: 06.10.2010, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

I dag brukes GIS av et stort antall ulike organisasjoner og enda flere enkeltbrukere for å organisere og analysere mange typer geografiske data.

GIS-programvaren ArcGIS fra ESRI er en programvarefamilie som dekker GIS-behovene i hele organisasjonen. ArcGIS er designet som et skalerbart system som kan passe inn i de fleste organisasjoner, fra én enkelt PC til et globalt distribuert nettverk av mennesker. ArcGIS inneholder programvare for desktop (PC), server, web og mobilt. Det er et verktøy for GIS-eksperter, saksbehandlere, beslutningstagere, feltarbeidere samt studenter og skoleelever.

ArcGIS-produktene baserer seg i størst mulig grad på åpne standarder (IT og GIS), samt tilbyr en rekke grensesnitt for utviklere. ArcGIS ver. 9.3 inneholder desktop-applikasjonene ArcCatalog og ArcMap.

ArcCatalog

ArcCatalog er en applikasjon for å organisere og administrere geografiske data og databaser samt for innsamling og visning av metadata. Dette omfatter GIS-informasjon som datasett, modeller og metadata. Med ArcCatalog er det mulig å søke etter, forhåndsvise, dokumentere og ordne geografiske data og utvikle avanserte geodatabaser for datalagring.

ArcCatalogArcCatalog med mappestruktur og eksempel på innhold
Opphavsmann: ESRI
ArcCatalog brukes for å ordne mapper og filbaserte data ved utvikling av prosjektdatabaser på PC-en. Det er mulig å utvikle personlige geodatabaser på PC-en og bruke verktøy i ArcCatalog for å tilrettelegge eller importere geoobjektklasser og tabeller. Det er også mulig å vise og oppdatere metadata.

ArcMap

Et kart er kanskje det vanligste verktøyet for å forstå geografisk informasjon. Uansett om det er analyser eller redigering, produksjon av veggkart eller illustrerende rapporter, så er arbeid med GIS et arbeid med kart. Med ArcMap er det mulig å arbeide med alle typer geografiske data i kart, uansett format og plassering på underliggende data. Med ArcMap er det mulig å utvikle et kart fra forhåndsdefinerte lager, eller legge til data f.eks. fra temalag, shapefiler, geodatabaser, satellittbilder og tabeller med koordinater eller adresser.

ArcMapEksempel på visning i ArcMap
Opphavsmann: ESRI
ArcMap brukes for alle kart- og redigeringsoppgaver samt for kartbaserte analyser. Det er mulig å bruke geografiske data for enkelt å finne og forstå relasjoner blant forskjellige geoobjekt. Det er mulig å bruke ulike symbol, lage diagram og rapporter.

I tillegg til ArcCatalog og ArcMap er ArcToolbox et viktig og integrert verktøy i ArcGIS. ArcToolbox har funksjonalitet for konvertering av data og geobearbeiding.

 

Relatert innhold