Oppgave: Forsøk

Følging av satellitter med monopuls målfølgende antenne

Publisert: 05.10.2010, Oppdatert: 10.11.2014
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Målet med øvelsen er å lære mer om satellittbaner og erfare hvordan utstyret på Andøya Space Center kan brukes til å motta signaler fra og følge satellitter, med utgangspunkt i forhåndsberegnede baner.

Øvelsen er vedlagt som et PDF-dokument. (Engelsk!)

Relatert innhold