Fagstoff

Valg av geodatabaser

Publisert: 04.10.2010, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

I forbindelse med et GIS-analyseprosjekt er det nødvendig å skape en database som inneholder de geografiske data som er nødvendig for prosjektet. Dette arbeidet kan omfatte digitalisering av kart, hente og oversette elektroniske data fra ulike kilder og format, kontrollere at dataene har tilfredstillende kvalitet for oppgaven, kontrollere at de har samme koordinatsystem og overlagrer korrekt.

Datasett i en geodatabaseDatasett i en geodatabase
Opphavsmann: ESRI

 

ArcCatalogLagring av geografiske data og databaser i ArcCatalog
Opphavsmann: ESRI

 

Geodata i en relasjonsdatabaseGeodata i en relasjonsdatabase
Opphavsmann: ESRI


Personlige arbeidskataloger for filbaserte data og personlige geodatabaser kan brukes for å ordne prosjekt-GIS-geodatabaser. Måten som dataene struktureres på, er avhengig av hvor mange personer som skal jobbe med de samme dataene samtidig. Det kan være en mindre gruppe på ett kontor eller flere hundre personer som arbeider på ulike avdelinger, med GIS på ulike måter for å utføre sine daglige oppgaver. En mindre gruppe kan anvende et GIS-program for å strukturere dataene. Et organisasjons-GIS er ofte en del av organisasjonens nettverksstruktur.

For å tilrettelegge for at mange brukere har samtidig tilgang til GIS-dataene, så lagres organisasjons-GIS-dataene i en såkalt RDBMS (Relational Database Management Systems), f.eks. Oracle, Informix Dynamic Server og Microsoft SQL Server, som er tilpasset for geografiske data ved hjelp av ESRIs ArcSDE-programvare.

Med ArcSDE (SDE står for Spatial Database Engine) kan GIS-data vises og redigeres av flere personer samtidig. Og for å dra maksimalt nytte av mulighetene med et nettverksbasert system, så fordeles mange nøkkelapplikasjoner, f.eks. ArcCatalog, ArcMap og ArcToolbox, til datamaskiner omkring i organisasjonen.

Tre typer av geodatabaser

GIS programvaren ArcGIS støtter tre typer geodatabaser: fil (*.gdb), personlig (*.mdb) og ArcSDE (*.sde).


For en person eller små arbeidsgruppeprosjekter, er fil-geodatabase det beste valget. Den har ingen begrensninger på størrelsen. Den personlige geodatabasen er fortsatt i bruk, men dette er en eldre filtype og har begrensninger på 2 GB på filstørrelsen.


ArcSDE-geodatabasen er for store arbeidsgrupper. Den er ikke tilgjengelig med en standard ArcGIS-lisens. Denne type geodatabase utvikles og administreres av en GIS-administrator som bl.a. ivaretar oppbygging og vedlikehold av geodatabasetopologien (bygge og sette egenskaper for topologi, definere passende topologiske regler, fikse topologiske feil, redigere topologiske data) og lager geodatabaseskjema (lage tabeller, geoobjektklasser og geoobjektdatasett). SDE har noen store fordeler. Filer kan bli låst slik at de ikke kan endres av forskjellige brukere og sikrer dermed å opprettholde dataintegritet. SDE kan lagre og presentere rasterdata, som flyfoto og satellittbilder, svært effektivt. En annen viktig fordel er at flere brukere kan arbeide, og til og med redigere data samtidig. Dette er ikke mulig i en filbasert og personlig geodatabase.

Relatert innhold

Faglig

Generelt