Fagstoff

Satellittsamarbeid hjelper ved katastrofer

Publisert: 15.10.2010, Oppdatert: 03.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

En internasjonal avtale om samarbeid gjør det mulig for katastroferammete land å få satellittbilder raskt og gratis. Disse er vitale for hjelpearbeidet.

Ved store naturkatastrofer er det svært viktig å få en oversikt over områdene som har blitt rammet. Det gjøres raskest og enklest ved hjelp av satellitter. De kan nemlig se store områder på kort tid, uavhengig av vær og dagslys.

The International Charter for Space and Major Disasters sørger for at land og områder som har blitt rammet av katastrofer, får tilgang til satellittdata. Det ble f.eks. aktivert av USA i april 2010 i forbindelse med oljesøl i Mexicogolfen. Det var USGS (U.S. Geological Survey) som sendte forespørsel på satellittdata på vegne av U.S. Coast Guard.
Oljeutslipp utenfor Mexico Gulfen, registrert av radarinstrument om bord på Envisat satellitten 29. april 2010Oljeutslipp utenfor Mexicogolfen, registrert av radarinstrument om bord på Envisat-satellitten 29. april 2010
Opphavsmann: ESA

The International Charter for Space and Major Disasters er et samarbeid mellom flere av verdens romorganisasjoner og ulike eiere av satellitter. Normalt sett vil de fleste romorganisasjoner og satellitteiere ikke kunne iverksette så raskt. Det er som oftest kø på bestilling av satellittdata. I tillegg er slik informasjon svært kostbar. Samarbeidsavtalen gjør at satellittdata som normalt ville ha en høy kostnad og en lang bestillingstid, blir gratis, bestilt umiddelbart og får prioritet.
I hvert land som er med på avtalen, finnes det en organisasjon som har muligheten til å aktivere avtalen. Når avtalen blir aktivert, får medlemslandene hjelp til å velge hvilken type satellittdata de trenger. Satellitten med de rette instrumentene blir så bedt om å samle inn den nødvendige informasjonen. Fra aktiveringen skjer til dataene foreligger, går det ca. 24 timer.

I forbindelse med den kraftige orkanen sør i Sverige i januar 2005 så ble avtalen aktivert av Statens räddningsverk (SRV) 14.01. 2005. Illustrasjonen viser SPOT-satellittbilder av områder som ble rammet før orkanen (11. august 2004) og etter orkanen (24. januar 2005). Norge har ennå ikke hatt behov for å aktivere avtalen.

Orkan i Sverige i januar 2005.Orkan i Sverige i januar 2005.
Opphavsmann: ESA
Norge er med på samarbeidsavtalen gjennom sitt medlemskap i den europeiske romorganisasjonen ESA. Fra europeisk side er det stort sett bilder fra miljøsatellitten Envisat som brukes til anskaffelse av data for samarbeidet. Envisat har radar og kan ta optiske bilder, men med relativt grov oppløsning. Med de nye GMES-satellittene vil ESA kunne levere bedre data raskt ved store katastrofer.


FN har vært medlem av charteret siden 2003. Siden den gang har alle aktiveringene gått via FN og FN-organisasjonen UNOSAT i Sveits. UNOSAT er det operasjonelle kontaktpunktet for satellittdata for de ulike FN-organisasjonene. Når det trengs, er det UNOSAT som ber om at charteret blir aktivisert. Organisasjonen samordner så hjelpearbeidet. De ser hvilke data som trengs, og bestiller disse via charteret. Basert på disse dataene produserer UNOSAT så kart og analyser til bruk i felten.


Charteret er helt klart viktig for redningsarbeidet. Med årene har samarbeidet blitt bedre og bedre. FN bruker bilder fra charteret ved så å si hver eneste naturkatastrofe. Det har blitt helt integrert i måten FN jobber på. Det er også mulig å aktivere charteret i forkant når man har helt klare tegn på at en katastrofe kommer til å skje. I fremtiden vil UNOSAT få inn bruk av charteret som en del av systemet for tidlig varsling av naturkatastrofer forårsaket av klimaendringer.

UNOSAT samarbeider også med norske KSAT (Kongsberg Satellites Services) for å få bedre satellittbilder og raskere tilgang. I Norge er det hovedredningssentralen i Bodø, på vegne av Justisdepartementet, som kan aktivere ordningen for Norge.

 

Relatert innhold

Generelt