Fagstoff

VTS - System for dekoding, lagring og sanntidsvisning av data

Publisert: 07.10.2010, Oppdatert: 03.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

På ASC gjøres demultipleksing eller dekoding av data ved bruk VTS (eng: Visual Test System). Systemet består av maskinvare i form av PC-innstikkskort og tilhørende programvare, og er et komplett system med mulighet for bit-synkronisering, visualisering av sanntids måledata samt opptak og lagring av data.

Maskinvare

VTS innstikkskortene inneholder to uavhengige bitsynkronisatorer, og kan derfor behandle data fra raketter med to telemetrisystemer samtidig.  Den innebygde bitsynkronisatoren gjør at VTS kan kobles direkte til utgangen av telemetrimottaker og ta i mot en ubehandlet PCM datastrøm med bitrate opp til 15 Mbit/s. Dersom kun en av bitsynkronisatoren brukes til å ta mot PCM datastrøm, frigjøres innganger i VTS-systemet til å ta i mot tidskode i form av IRIG-B. På denne måten kan hvert datapunkt lagres sammen med et tidsflagg i UTC tid.

Programvare

Figuren under viser hovedvinduet til brukergrensesnittet i VTS-programvaren. Til venstre ser vi to bokser som skal illustrere modulene bitsynkronisator og dekoder (også kalt dekommutator). Alle innstillinger av disse gjøres i programvaren ved å klikke seg inn på modulene. Bitsynk-modulen må settes opp med blant annet type inngangssignal og bitfrekvens.

I dekodermodulen må en sette opp en tabell med hele PCM-formatet til den nyttelasten en skal motta data fra. For å kunne finne frem til og sette sammen måledata, som ligger i de forskjellige ordene, må programvaren som styrer dekoderen også vite plassering av og type synkroniseringsord samt ordlengde, rammelengde og formatlengde. Til slutt kan en legge inn formler som omformer desimalverdiene en mottar i hvert dataord til fysiske verdier, for eksempel temperatur for en temperatursensor eller meter per sekund for et akselerometer.

Midt i figuren ser vi et display som viser tiden i UTC. Hvert datapunkt kan tillegges et tidsflagg slik at en kan lagre og visualisere data relativt til tiden.

Hovedvinduet i VTS programvare. VTS hovedvindu
Opphavsmann: Narom
 

Lagring og arkivering

Til høyre i figuren over ser vi modulen for lagring og arkivering av data. Den kan betjenes med knapper omtrent som på en kasettopptaker. En kan derfor se gjennom dataen rett etter skudd ved å foreta en digital tilbakespilling. De lagrede filene kan eksporteres i binærform eller i ASCII format for etterbehandling og grundigere analyse, for eksempel i programmet Matlab.

Visualisering

Ved å trykke på den siste boksen nederst til høyre kan en sette opp ulike former for datavisninger. Alt etter hva en ønsker å fremstille kan en velge

  • løpende grafer med tid som x-akse
  • søylediagram
  • tallvisning
  • oscilloskopvisning
  • viserinstrumenter med nål

I displayene kan det legges inn advarsel og alarm dersom verdiene kommer utenfor forventet område. Da det som regel ikke er toveiskommunikasjon med raketten vil sanntidsvisning av data først og fremst være nyttig ved testing før skudd. Dersom noe går galt underveis i flukten er det lite en kan gjøre.

VTS stort oppsettVTS
Opphavsmann: Narom