Oppgave

Oppgave til "Kroppsspråk"

  1. Gjør rede for de fem tegnklassene og hva som karakteriserer hver av dem. Finn andre eksempler enn de som er oppført i dette avsnittet.

  2. Hvordan vil du klassifisere tegnet «kyss» når to forelskede kysser hverandre? Er det emblem, illustrator, regulator, følelsessymptom eller berører? Kan det være alle på en gang?

  3. I enkelte kulturer som for eksempel i Frankrike, brukes kyss ved vanlig hilsen. Hvordan vil du klassifisere kysset i slike tilfeller? Hvilken/hvilke tegnklasse(r) vil du regne hilsekysset til?
Relatert innhold

Praktisk stoff