Oppgave

Internasjonale konflikter

Publisert: 18.06.2010, Oppdatert: 03.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Gazakrigen

Dette er en gruppeoppgave om internasjonale konflikter. Dere vil ha tre skoletimer til rådighet. Landene som det er linket til er utgangspunktet for spørsmålene.

Alle landene som er listet opp, er land med konflikter som også blir internasjonale konflikter. Hva går konfliktene i disse landene ut på, og hvordan kan de løses? Hva er konsekvensene av disse konfliktene, og hva er bakgrunnene for dem?

Velg ett av landene til en presentasjon. Presenter landet, men husk å ta for dere spørsmålene ovenfor. Hold presentasjonen for resten av klassen.

Relatert innhold

Dekkes delvis av